ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน?, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน? หมายถึง, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน? คือ, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน? ความหมาย, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ ว 10 ปี 2548 กำหนดให้ส่งผลงาน 2 ฉบับ คือ nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp 1 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานทีผ่านมา nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp 2 ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอถามว่าข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ผู้ขอประเมินควรจะเขียนผลงานชิ้นนี้อย่างไร จึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก พ กำหนด

คำตอบ

              ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงาน โครงการที่จะทำในอนาคต เพื่อพัฒนางานในวิชาชีพที่ตนดำรงอยู่ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเน้นแนวคิด หรือ แผนงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และให้มีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้วด้วย               ในการนำเสนอเอกสารดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของผลงานว่ามีความสำคัญในระดับใด เช่น ระดับฝ่าย กลุ่มงาน ระดับกอง ระดับกรม หรือระดับเขต ผลงานที่นำเสนออาจเป็นนวัตกรรมใหม่ในสายวิชาชีพ หรือผลงานที่มีความสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติในระดับใด นอกจากนี้รูปแบบของผลงานจะต้องประกอบด้วย หลักการและเหตุผลบทวิเคราะห์ แนวความคิด ข้อเสนอ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป็นต้น ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน หมายถึง, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน คือ, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน ความหมาย, การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอประเมิน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu