ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.?, ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.? หมายถึง, ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.? คือ, ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.? ความหมาย, ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.?

          ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการสอน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. (ด้านการพยาบาล) ถามว่าข้าราชการดังกล่าวจะโอนมารับราชการที่กรมสุขภาพจิตได้หรือไม่อย่างไร?

คำตอบ

  การพิจารณารับโอนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะจะต้องดำเนินการรับโอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ว 10 2548 โดยจะเป็นการประเมินศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ด้านการพยาบาล ทั้งนี้ผู้ขอโอนจะต้องดำเนินการยื่นแบบหนังสือขอโอนตามแบบขอย้าย โอน บรรจุกลับที่กรมสุขภาพจิตกำหนดตามหนังสือเวียนที่ สธ 0802 3 ว 34 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 เรื่องแนวทางการประเมินบุคคลฯ               หน่วยงานที่จะรับโอนต้องตรวจสอบข้อมูลในแบบหนังสือขอโอน และแนบเอกสารผลงานทางวิชาการที่ขอประเมินในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช ด้านการสอน ส่งกรมสุขภาพจิตเพื่อพิจารณารับโอนในกรณีตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ โดยเสนอคณะกรรมคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นเพื่อพิจารณาว่าลักษณะงานและผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช ด้านการพยาบาล ของกรมสุขภาพจิตหรือไม่เพียงได หากผลงานสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลเหมาะสมที่จะรับโอน กรมสุขภาพจิตจะพิจารณารับโอนต่อไป ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช., ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. หมายถึง, ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. คือ, ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ความหมาย, ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu