ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี?, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี? หมายถึง, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี? คือ, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี? ความหมาย, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี?

nbsp วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ

            โดยทั่วไปผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมายยกเว้นภาษี หรือที่ไม่ต้องเสียภาษี ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้ การคำนวณภาษีให้ทำเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่หนึ่ง คำนวณหาจำนวนภาษีตาม วิธีที่ 1 เสียก่อน การคำนวณภาษีตามวิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปีภาษี xxxx 1 หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด xxxx 2 1 - 2 เหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย xxxx 3 หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ ไม่รวมค่าลดหย่อนเงินบริจาค ตามที่กฎหมายกำหนด xxxx 4 3 - 4 เหลือเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ xxxx 5 หัก ค่าลดหย่อนเงินบริจาค ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด xxxx 6 5-6 เหลือเงินได้สุทธิ xxxx 7 นำเงินได้สุทธิตาม 7 ไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     จำนวนภาษีตามการคำนวณภาษีวิธีที่ 1 xxxx 8       ขั้นที่สอง ให้พิจารณาว่าจะต้องคำนวณภาษีตาม วิธีที่ 2 หรือไม่ ถ้าเข้าเงื่อนไขที่จะต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 จึงคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 อีกวิธีหนึ่ง กรณีที่ต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 ได้แก่ กรณีที่เงินได้พึงประเมินทุกประเภทในปีภาษี แต่ไม่รวม เงินได้พึงประเมินตามประเภทที่ 1 มีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 60 000 บาทขึ้นไป การคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 นี้ ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 0 005 ของยอดเงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินทุกประเภทลบเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 คูณด้วย 0 005 ดังกล่าวนั้น ขั้นที่สาม สรุป จำนวนภาษีที่ต้องเสียภาษี การคำนวณภาษี จำนวนภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องเสีย เทียบ 8 และ 10 จำนวนที่สูงกว่า xxxx 11 หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว xx ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ชำระไว้แล้ว xx ภาษีเงินได้ชำระล่วงหน้า xx เครดิตภาษีเงินปันผล xx xx 12 11-12 เหลือ ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย หรือที่เสียไว้เกินขอคืนได้ xx ข้อมูลจาก กรมสรรพากร The Revenue Department

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี หมายถึง, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี คือ, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี ความหมาย, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu