ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร?, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร? หมายถึง, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร? คือ, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร? ความหมาย, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร?

อยากทราบว่า กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไรบ้าง

คำตอบ

                  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข Department of Mental Healthม Ministry of Public Health เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การพัมฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและประชาชน โดยมีสถาบันเฉพาะทางพัฒนาและถ่ายทอด วิชาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 7 แห่ง มีหน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชในการให้บริการสุขภาพจิตครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง และมีศูนย์วิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินด้านสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุมการแบ่งเขต ของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต ของประเทศ                             สถาบันเฉพาะทางพัฒนาและถ่ายทอดวิชาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 7 แห่ง ประกอบไปด้วย                                             1 สถานบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางนิติจิตเวชและสุขภาพจิตวิกฤต                                       2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ และประสาทจิตเวชศาสตร์                                       3 สถานบันราชานุกูล เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยปัญญาอ่อน รวมทั้งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์การแพทย์                                       4 โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นสถาบันเฉพาะด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช                                       5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นสถาบันเฉพาะทางออทิสติกและโรคจิตเวชเด็ก                                       6 สถานบันสุขาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น                                       7 สถานบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นสถาบันเฉพาะทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก                             โรงพยาบาลจิตเวช โดยมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับตติยภูมิในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่                                             1 โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่                                       2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี                                       3 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                       4 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น                                       5 โรงพยาบาลจิตเวชนคราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา                                       6 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์                                       7 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว                                       8 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม                                       9 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา                                       10 โรงพยาบาลจิตเวชเลย ราชนครินทร์ จังหวัดเลย                             ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 เป็นศุนย์วิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตชุมชุนในพื้นที่รับผิดชอบ ครอบคลุม ตามการแบ่งเขตของกระทรวงสาธารณสุข 12 เชตของประเทศ                           ที่มา   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร หมายถึง, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร คือ, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร ความหมาย, กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่อะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu