ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอผ่อนชำระภาษี?, การขอผ่อนชำระภาษี? หมายถึง, การขอผ่อนชำระภาษี? คือ, การขอผ่อนชำระภาษี? ความหมาย, การขอผ่อนชำระภาษี? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขอผ่อนชำระภาษี?

nbsp nbsp nbsp หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระ จะขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่ค่ะ

คำตอบ

1 ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3 000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิ ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆ ผู้เสียภาษีอาจติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบ บ ช 35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกันดังนี้                   งวดที่ 1       ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน หรือวันที่ 31 มีนาคม                   งวดที่ 2       ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1                     งวดที่ 3     ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2           ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ 2 ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 8 แห่งประมวลรัษฏากร ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ ง ด 90 ถ้ามีภาษีต้องชำระจำนวนน้อยกว่า 3 000 บาท ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 6 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย หรือเงินเพิ่มใดๆ และยังสามารถเลือกวันที่จะชำระภาษีตามสะดวกได้ด้วย         ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยงวดแรกต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม ข้อมูลจาก กรมสรรพากร The Revenue Department

การขอผ่อนชำระภาษี, การขอผ่อนชำระภาษี หมายถึง, การขอผ่อนชำระภาษี คือ, การขอผ่อนชำระภาษี ความหมาย, การขอผ่อนชำระภาษี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu