ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค?, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค? หมายถึง, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค? คือ, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค? ความหมาย, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค?

          อยากทราบว่า การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4/5/6 เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5/6 ว/7 วช. สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการใด?

คำตอบ

          ก พ ได้อนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4 5 6 ที่ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพจิตในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5 6 ว 7 วช ได้ทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ดังกล่าวต้องไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น โดยจะต้องนำตำแหน่งว่างที่มีอยู่ มายุบรวมเพื่อให้ครอบคลุมค่าต่างของค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง ซึ่ง ก พ กำหนดค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งพยาบาล เทคนิค 2-4 5 6 เป็นเงิน 24 128 บาท และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5 6 ว 7 วช เป็นเงิน 32 776 บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก พ ที่ นร 1008 ว 18 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และที่ นร 1008 ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยจะต้องเสนอ ก พ เพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง               ตัวอย่างเช่น               โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค 2-4 5 6 ตำแหน่งเลขที่ 1842 1999 2009 2017 และ 2053 เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5 6 ว 7 วช จำนวน 5 ตำแหน่ง               โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้               1 คิดคำนวณค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง               ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่ขอปรับปรุง X จำนวนตำแหน่ง               32 776 X 5               163 880 บาท               2 คิดคำนวณค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม               ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งเดิม X จำนวนตำแหน่ง               24 128 X 5               120 640 บาท               3 หาผลต่างของ 1 และ 2               163 880 - 120 640               43 230 บาท               4 หาตำแหน่งว่างที่จะนำมายุบรวมเพื่อให้ครอบคลุมค่าต่างของ               ค่าตอบแทนเฉลี่ยในข้อ 3 โดยตำแหน่งที่จะนำมาใช้ยุบจะต้องมี               ค่าตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าในข้อ 3 เช่น ค่าเฉลี่ยที่จะใช้ในการ               ปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5 6 ว 7 วช จำนวน 5               ตำแหน่ง เพิ่มขึ้น 43 240 บาท จะต้องนำตำแหน่งพยาบาล เทคนิค 2-4 5 6 ที่ว่างอีกจำนวน 2 ตำแหน่ง 48 256 บาท มายุบรวม ลำดับที่       ตำแหน่งเลขที่       ตำแหน่งเดิม       ค่าเฉลี่ยของตำแหน่ง       ตำแหน่งที่ขอปรับปรุง       ค่าเฉลี่ยของตำแหน่ง       ค่าต่างของค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 1       1842       พยาบาลเทคนิค 2-4 5 6       24 128       พยาบาลวิชาชีพ 3-5 6ว 7วช       32 776       8 648 2       1999       พยาบาลเทคนิค 2-4 5 6       24 128       พยาบาลวิชาชีพ 3-5 6ว 7วช       32 776       8 648 3       2009       พยาบาลเทคนิค 2-4 5 6       24 128       พยาบาลวิชาชีพ 3-5 6ว 7วช       32 776       8 648 4       2017       พยาบาลเทคนิค 2-4 5 6       24 128       พยาบาลวิชาชีพ 3-5 6ว 7วช       32 776       8 648 5       2053       พยาบาลเทคนิค 2-4 5 6       24 128       พยาบาลวิชาชีพ 3-5 6ว 7วช       32 776       8 648 รวม       120 640 2       รวม       163 880 1       43 240 3         ตำแหน่งที่ใช้ยุบ         1       1962       พยาบาลเทคนิค 2-4 5 6       24 128         2       2019       พยาบาลเทคนิค 2-4 5 6       24 128         รวม       48 256 4         ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค หมายถึง, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค คือ, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค ความหมาย, การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพยาบาลเทคนิค คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu