ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง? หมายถึง, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง? คือ, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง? ความหมาย, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?

 อยากทราบครับ ว่าบัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง แตกต่างจากบัญชีเงินเดือนเดิมหรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ

                  ก พ ยังมิได้ออกกฎ ก พ ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนฉบับใหม่ แต่ ก พ มีแนวคิดที่จะให้เงินเดือนตามประเภทตำแหน่งซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ                           1 ตำแหน่งประเภทบริหาร                                   1 1 ตำแหน่งประเภทบริหารสูงสุด เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจระดับกระทรวง อธิบดี                                   1 2 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เช่น รองอธิบดี                           2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ                                   2 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง เช่น ผู้อำนวยการสำนัก 9 บส                                   2 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น เช่น ผู้อำนวยการกอง 8 บก                           3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ                                   3 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เช่น นายแพทย์ 10 วช                                   3 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เช่น นายแพทย์ 9 วช พยาบาลวิชาชีพ 9 วช นักวิชาการสาธารณสุขสุขภาพจิต 9 ชช                                   3 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เช่น นายแพทย์ 8 วช พยาบาลวิชาชีพ 8 วช นักจิตวิทยา 8 ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8                                   3 4 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ เช่น พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 7 วช นักจิตวิทยา 6 ว - 7 ว นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว - 7 ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 - 7                                   3 5 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เช่น พยาบาลวิชาชีพ 3 - 5 นักจิตวิทยา 3 - 5 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 - 5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - 5                           4 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี                                   4 1 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ                                   4 2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส                                   4 3 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน เช่น พยาบาลเทคนิค 5 - 6 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 - 6 โภชนากร 5 - 7                                   4 4 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน เช่น พยาบาลเทคนิค 2 - 4 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 - 4 โภชนากร 2 - 4 เจ้าพนักงานธุรการ 2 - 5               หมายเหตุ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และระดับอาวุโส ไม่สามารถเทียบระดับได้เนื่องจากกรมสุขภาพจิตไม่มีตำแหน่งดังกล่าว ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง หมายถึง, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง คือ, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง ความหมาย, บัญชีเงินเดือนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu