ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่?, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่? หมายถึง, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่? คือ, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่? ความหมาย, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่?

          ไม่ทราบว่า พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่ครับ?

คำตอบ

              1 พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมต้องเป็นพนักงานราชการที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือกรรมการ พ ศ 2547 โดยอนุโลม               2 พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ ศ 2534 และที่แก้ไขได้ โดยอนุโลม                           แหล่งอ้างอิง หนังสือสำนักงาน ก พ ที่ นร 1008 5 คพร 35 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 3 ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่ หมายถึง, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่ คือ, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่ ความหมาย, พนักงานราชการมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu