ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง?, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง? หมายถึง, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง? คือ, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง? ความหมาย, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง?

          อยากทราบว่า ก.พ.ได้จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่แล้วหรือไม่ อย่างไรครับ ?

คำตอบ

              ก พ ยังมิได้ออกกฎ ก พ เกี่ยวกับการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตาม               ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ แต่มีแนวคิดในการจัดประเภทตำแหน่งและระดับ               ตำแหน่ง ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้               1 ตำแหน่งประเภทบริหาร               1 1 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจระดับกระทรวง อธิบดี               1 2 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เช่น รองอธิบดี               2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ               2 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง เช่น ผู้อำนวยการสำนัก 9 บส               2 2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น เช่น ผู้อำนวยการกอง 8 บก               3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งที่ใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป               3 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ เช่น นายแพทย์ 10 วช               3 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เช่น นายแพทย์ 9 วช พยาบาลวิชาชีพ 9 วช นักวิชาการสาธารณสุขสุขภาพจิต 9 ชช               3 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เช่น นายแพทย์ 8 วช พยาบาลวิชาชีพ 8 วช นักจิตวิทยา 8 ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8               3 4 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ เช่น นายแพทย์ 4-6 7 วช พยาบาลวิชาชีพ 6 ว 7 วช นักจิตวิทยา 6 ว - 7 ว นักวิชาการเงินและ บัญชี 6ว-7 ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6-7               3 5 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ เช่น พยาบาลวิชาชีพ 3-5 นักจิตวิทยา 3-5 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป 3-5               4 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี               4 1 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ               4 2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส               4 3 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน เช่น พยาบาลเทคนิค 5-6 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5-6 โภชนากร 5-7               4 2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน เช่น พยาบาลเทคนิค 2-4 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1-4 โภชนากร 2-4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 ที่มา เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง หมายถึง, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คือ, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ความหมาย, จัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu