ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร? หมายถึง, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร? คือ, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร? ความหมาย, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?

ต้องการทราบว่าการค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร และ TF  TA  หมายถึงเศรษฐกิจประเภทใด ยกตัวอย่างให้ด้วย

คำตอบ

มาตรการกีดกันด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี   ประเทศญี่ปุ่นเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก WTO และมีการจัดทำเขตการค้าเสรี 2 ฝ่าย Bilateral Agreement กับประเทศไทย ทั้งนี้ มาตรการทางการค้าของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อการนำเข้าสินค้าสับปะรดกระป๋องจากไทย แยกออกได้เป็นดังนี้   มาตรการด้านภาษี   จากการเจรจารอบอุรุกวัย ได้มีการตกลงให้ประเทศต่างๆ ปรับลดอัตราภาษีศุลกากรลง และถ้าประเทศใดมีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี จะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรการด้านภาษีศุลกากรแทน และจะต้องมีการปรับลดอัตราภาษีลงด้วย ประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกจึงได้มีการปรับลดอัตราภาษีลงจาก 30 เหลือ 27 และได้มีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีจากการใช้มูลค่าการนำเข้ามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีมาเป็นการใช้น้ำหนักแทน โดยอัตราภาษีเหลือเพียง 39 เยนต่อกิโลกรัม ซึ่งน้อยมาก   มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี   ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขอนามัยอาหาร และเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานตามความสมัครใจ โดยถ้าผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับตรา JAS ซึ่งสามารถใช้ในการจูงใจผู้ซื้อได้     เขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA                         ในเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได่แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทย   ประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องรายใหญ่ที่สุด ในช่วงปี 2540-2544 ได้แก่ ประเทศไทย รองลงมา คือ   ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย   ตามลำดับ  

การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร หมายถึง, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร คือ, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ความหมาย, การค้าเสรีไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu