ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ขอบข่ายชีววิทยา?, ขอบข่ายชีววิทยา? หมายถึง, ขอบข่ายชีววิทยา? คือ, ขอบข่ายชีววิทยา? ความหมาย, ขอบข่ายชีววิทยา? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ขอบข่ายชีววิทยา?

       อยากทราบว่าขอบข่ายของชีววิทยามีอะไรบ้างค่ะ

คำตอบ

ชีววิทยา วิชาว่าด้วยสิ่งมีชีวิต ขอบข่ายครอบคลุมสาขาย่อยๆ อีกหลายสาขา ได้แก่ 1 จุลชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้แก่ วิทยาไวรัส วิทยาแบคทีเรีย2 สัตววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด แบ่งออกเป็นกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ วิทยาสัตว์เซลล์เดียว วิทยาหนอนพยาธิ ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิหรือหนอนตัวแบนและหนอนตัวกลมชนิดต่างๆ ไรวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับเห็บและไร ยังมีที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง เกี่ยวกับกุ้ง ปู ตั๊กแตน และหอยต่างๆ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ มีนวิทยา ศึกษาด้านชีววิทยาของปลา ปักษีวิทยา ศึกษาด้านชีววิทยาของนก วิทยาสัตว์เลื้อยคลาน ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 พฤกษาศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับพืชทุกชนิด แบ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง ได้แก่ สาหร่ายวิทยา วิทยาเห็ดรา เป็นต้น และศึกษาเกี่ยวกับพืชชั้นสูง เป็นพืชที่มีท่อลำเลียง ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับเฟิน รุกขวิทยาศึกษาเกี่ยวกับไม้ยืนต้น 4 สรีรวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับกลไกและหน้าที่การทำงานโดยทั่วไปของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งมีสาขาอื่นที่ศึกษาคล้ายกัน เช่น อวัยวะวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย อันธิวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับข้อต่างๆ นอกจากนี้ก็มี วิทยากล้ามเนื้อ ประสาทวิทยา โลหิตวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และบัญชวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระเบียบและหน้าที่การทำงานของเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิต 5 กีฏวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับแมลง 6 ชีวเคมี ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต 7 วิวัฒนาการ ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญ เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งแนวความคิดของคนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ 8 โภชนาการ ศึกษาเกี่ยวกับสารอาหาร และความสำคัญของสารอาหารต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต 9 บรรพชีวินวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับซากโบราณ 10 อนุกรมวิธาน ศึกษาการจัดหมวดหมู่ การตั้งชื่อ และการเรียกชื่อของสิ่งมีชีวิต 11 นิเวศวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 12 ปรสิตวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับปรสิต และการดำรงชีวิตของสัตว์จำพวกปรสิต 13 พันธุศาสตร์ ศึกษาลักษณะทางกรรมพันธุ์ และการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เช่น กฎของเมนเดล 14 วิศวพันธุศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนยีน การตัดต่อยีนในสายโพลีนิวคลีโอไทด์ของ DNA 15 สัณฐานวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างและโครงสร้างทั่วๆ ไป ภายนอก ของสิ่งมีชีวิต

ขอบข่ายชีววิทยา, ขอบข่ายชีววิทยา หมายถึง, ขอบข่ายชีววิทยา คือ, ขอบข่ายชีววิทยา ความหมาย, ขอบข่ายชีววิทยา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu