ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? หมายถึง, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? คือ, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? ความหมาย, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วต้องรับผิดชอบงานแบบไหน

คำตอบ

                  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทำหน้าที่ดูแลสภาพการทำงานสภาพการจ้างและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้มีความสุขในการทำงานมีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน ในกรณีที่บริษัทมีสาขาในต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อดูแลความเป็นอยู่   และการทำงานของพนักงาน ดูสถานที่เพื่อจัดฝึกอบรม รวมทั้งการจัดสันทนาการระหว่างพนักงานในบริษัท   ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่และเป็นบุคลากรในกลุ่มแรกขององค์กรที่จะต้องเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยและด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำมา     อบรมพนักงาน   คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 1 สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ถึงปริญญาตรี   ทางสาขาการบริหารการ จัดการ บริหารงานบุคคลรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   เช่น จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 มีทัศนคติดี   มีมนุษยสัมพันธ์ดี     3 มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีความรู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐานงานบริหารบุคคล สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่ บุคลากร 4 เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ในการวิเคราะห์   พิจารณา วินิจฉัย การปฏิบัติงาน   5 มีเมตตาธรรม มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 6 จิตใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 7 มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าวินิจฉัย และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติ       ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน   8 มีความประพฤติ ปฏิบัติดี มีสัมมาคารวะ   เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมองค์กร 9 มีความรู้ในธุรกิจขององค์กร และมีความรู้ทั่วไปกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ขององค์กร และเพื่อนร่วมงาน 10 มีความกระตือรือร้น   แสวงหาโอกาสที่จะช่วยหน่วยงาน ได้เรียนรู้ ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอด

ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง หมายถึง, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง คือ, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ความหมาย, ถ้าอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu