ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่?, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่? หมายถึง, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่? คือ, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่? ความหมาย, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่?

ขอถามข้อสงสัยข้อหนึ่งว่า เล่นแชร์ผิดกฎหมายไหม นิทัศน์ nbsp แก้วม่วง จ อุตรดิตถ์

คำตอบ

                  เล่นแชร์ไม่ผิดกฎหมาย แต่มีข้อพึงระวังบางประการดังจะได้กล่าวต่อไป ลักษณะของการเล่นแชร์มีสาระสำคัญดังนี้ ๑   ต้องมีบุคคลร่วมกันตั้งแต่ ๓ คน   ขึ้นไป ๒   บุคคลดังกล่าวตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ ๓   สมาชิกวงแชร์มีภาระที่จะส่งเงิน     หรือทรัพย์สินอื่นใด     รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ ๔   การรวมเข้าเป็นทุนกองกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไป ๕   การหมุนเวียนรับทุนกองกลางแต่ละงวด   ต้องกระทำโดยการประมูล หรือโดยวิธีอื่นใด ข้อควรระวัง คือ ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ๑   เป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า ๓ วง ๒   มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า ๓๐ คน ๓   มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่า ๓ แสนบาท ๔   นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมการเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยถ้าใครฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว จะต้องระวางโทษทางอาญาคือ จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้สมาชิกวงแชร์หรือลูกแชร์ยังจะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอากับนายวงแชร์ได้ตามสิทธิของเขาในทำนองเดียวกัน   ถ้าลูกแชร์ผิดนัดไม่ส่งงวดภายหลังจากที่ตนประมูลให้ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ไปแล้ว และได้รับเงิน กองกลางไปแล้ว นายวงแชร์ซึ่งได้ชำระเงินให้แก่ลูกวงคนอื่นไปแทนลูกวงที่ผิดนัดนั้น   ก็สามารถฟ้องคดีให้ลูกวงที่ผิดนัด   ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗ ๕   ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันชำระเสร็จ “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่ หมายถึง, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่ คือ, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่ ความหมาย, เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu