ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย?, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย? หมายถึง, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย? คือ, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย? ความหมาย, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย?

ช่วยให้ความหมายของคำเหล่านี้ด้วยค่ะ

คำตอบ

                  เกษตรอินทรีย์ คือระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลย์ของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการ   ตัดต่อทางพันธุกรรม ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวัตถุเช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ด้วยตนเอง รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกค้างทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอีกด้วย                   อาหารอินทรีย์ Organic food คืออาหารที่ได้จากผลิตผลและ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผลิตจากระบบการเกษตรโดยใช้วัสดุธรรมชาติ แต่ไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่มีการตัดต่อสารพันธุกรรม ทั้งนี้ เน้นการปฏิบัติที่ไม่เพิ่มมลพิษแก่ภาวะแวดล้อม                   ผักไร้สารพิษ   คือผักที่ระบบการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีเพื่อป้องกันและปราบศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมีทุกชนิดแต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วต้องไม่มีสารพิษใด ๆ ทั้งสิ้น                   ผักปลอดภัยจากสารพิษ   คือผักที่ระบบการผลิตมีการใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของ   ผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 163 พ ศ 2538                     ผักอนามัย     คือผักที่ระบบการผลิตมีการใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของ   ผู้บริโภคและมีความสะอาดผ่านกรรมวิธีการปฎิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งและการบรรจุหีบห่อได้คุณลักษณะตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย หมายถึง, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย คือ, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย ความหมาย, เกษตรอินทรีย์, อาหารอินทรีย์, ผักไร้สารพิษ, ผักปลอดภัยจากสารพิษ, ผักอนามัย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu