ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ?, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ? หมายถึง, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ? คือ, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ? ความหมาย, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ?

ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ

คำตอบ

    ศัพท์เศรษฐศาสตร์ โดย ดร บุญเสริม บุญเจริญผล   Absolute advantage ความสามารถในการผลิตที่เหนือกว่าโดยสมบูรณ์ ซึ่งประเทศหนึ่งผลิตสินค้า   อย่างหนึ่งได้มากกว่าอีกประเทศหนึ่ง โดยใช้ทรัพยากรที่เหมือนกันและ   ปริมาณเท่ากัน   Accelerator theory of investment ทฤษฎีที่กล่าวว่า ปริมาณการลงทุนจะมากตามปริมาณรายได้   ประชาชาติที่เพิ่มขึ้น หรือกล่าวอีกอย่างคือ เมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น   เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น   ad valorem tax ภาษีที่คิดตามราคาสินค้า เช่น 10 ของราคาสินค้า   Aggregate demand AD มูลค่าความต้องการซื้อสินค้ารวมทั้งหมดทั้งประเทศในเวลา 1ปี   Aggregate supply AS มูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตต้องการผลิตทั้งประเทศ ในเวลา   1ปี   Average fixed cost AFC ต้นทุนคงที่เฉลี่ย คิดโดย นำต้นทุนคงที่รวมตั้ง หารด้วย ปริมาณผลผลิต   Average product AP ผลผลิตเฉลี่ย คิดโดย นำปริมาณผลผลิตรวมตั้ง หารด้วย ปริมาณปัจจัย   ผันแปรที่นำมาใช้ในการผลิต   Average propensity to consume APC ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค คิดโดย นำค่าใช้จ่าย   การบริโภคทั้งหมดตั้ง หารด้วย รายได้ คือ C Y   Average propensity to import ความโน้มเอียงเฉลี่ยของการซื้อสินค้าเข้าจากต่างประเทศ คิดโดย   นำค่าสินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากต่างประเทศตั้ง หารด้วย รายได้รวม คือ M Y   Average propensity to save APS ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม คิดโดย นำมูลค่าการออมทั้ง   หมดตั้ง หารด้วย รายได้ทั้งหมด   Average revenue AR รายได้เฉลี่ย คิดโดย นำรายได้รวมตั้ง หารด้วย จำนวนสินค้าที่ขายได้   Average total cost ATC AC ต้นทุนรวมเฉลี่ย คิดโดย นำต้นทุนรวมตั้ง หารด้วย จำนวนสินค้าที่   ผลิตได้   Average variable cost AVC ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย คิดโดย นำต้นทุนแปรผันรวมตั้ง หารด้วย   จำนวนสินค้าที่ผลิตได้  

ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ หมายถึง, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ คือ, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ ความหมาย, ศัพท์เศษฐศาตร์มีอะไรบ้างครับ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu