ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

Admission คืออะไร?, Admission คืออะไร? หมายถึง, Admission คืออะไร? คือ, Admission คืออะไร? ความหมาย, Admission คืออะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

Admission คืออะไร?

Admission คืออะไร

คำตอบ

                  Admission คือ ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา CentraI University Admissions System CUAS หรือระบบแอดมิสชั่นส์กลาง ที่ใช้ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2549 แทนระบบเอ็นทรานซ์ที่ใช้อยู่เดิม โดยมีองค์ประกอบเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดังนี้                   1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 10                   2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ GPA 3-5 กลุ่มจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนัก 20 ในปีการศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนัก 30 และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนัก 40                   3 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Educational Test O-NET ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 35-70 ในปีการศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 30-60 และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 25-50                   4 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง Advanced National Educational Test A-NET และ หรือวิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-35 ในปีการศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-30 และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-25                   ทั้งนี้องค์ประกอบที่ 1 และ 2 จะต้องถ่วงน้ำหนักโดยผลสอบ O-NET เป็นรายบุคคลก่อนนำไปใช้ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะเป็นผู้จัดสอบ O-NET และ A-NET

Admission คืออะไร, Admission คืออะไร หมายถึง, Admission คืออะไร คือ, Admission คืออะไร ความหมาย, Admission คืออะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu