ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา? หมายถึง, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา? คือ, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา? ความหมาย, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?

จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และลงชื่อขอคืนในแบบฯ หรือยื่นคำร้องขอคืนภาษีตามแบบ ค.10 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

การขอรับเงินคืนของบุคคลธรรมดา ต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้
1. กรณีขอรับเงินคืนโดยนำเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารพาณิชย์ไทย ใช้เอกสาร ดังนี้ 
        (1) เช็คคืนภาษีตามหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบ ค.21) 
        (2) บัญชีเงินฝากของผู้ขอคืน ณ ธนาคารพาณิชย์ไทย
2. กรณีขอรับคืนเป็นเงินสด สำหรับเช็คคืนภาษีฯ มีอายุเกิน 6 เดือน หรือกรณีขอรับคืนเป็นเงินสดตามคำร้องขอคืนเงินภาษี (แบบ ค.10) เอกสารที่ใช้มี ดังนี้
        (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร
        (2) บัตรประจำตัวประชาชน
        (3) ถ้าขอคืนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
        (4) ถ้ามอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับเงินแทนใช้หนังสือมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรฯ

ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความหมาย, ขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu