ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

พยาบาลเวชปฏิบัติ?, พยาบาลเวชปฏิบัติ? หมายถึง, พยาบาลเวชปฏิบัติ? คือ, พยาบาลเวชปฏิบัติ? ความหมาย, พยาบาลเวชปฏิบัติ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พยาบาลเวชปฏิบัติ?

บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ

คำตอบ

          พยาบาลเวชปฏิบัติ NP  เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อน และมีสมรรถนะในการปฏิบัติทางคลินิกในขอบเขตที่กว้าง ซึ่งคุณลักษณะของการปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ พยาบาลเวชปฏิบัติควรจะมีการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล (ICN, 2005)

ขอบเขตการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
          1. บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา ประสบการณ์และการตอบสนองของบุคคลต่อความเจ็บป่วยเพื่อประเมิน วินิจฉัย ให้การบำบัด และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม

          2. จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

          3. จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยบูรณาการ การบำบัดทางการพยาบาล และการรักษาของแพทย์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย (Best practice)

          4. เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญให้ได้คุณภาพ และคุ้มค่าใช้จ่าย

          5. เป็นผู้นำในการพัฒนานวตกรรมและระบบการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และกับเครือข่ายในระดับปฐมภูมิ

คุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้าน

ด้านการศึกษา

          ๏ต้องได้รับการเตรียมหลังการจบการพยาบาลทั่วไป ในระดับขั้นสูง

          ๏หลักสูตรการศึกษาจะต้องได้รับการรับรอง๏จะต้องมีระบบในการให้ใบอนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนและการให้วุฒิบัตรรับรองการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ด้านการปฏิบัติ

          ๏บูรณาการการวิจัย การศึกษา การปฏิบัติและการจัดการ

          ๏ มีเอกสิทธิและมีอิสระในการปฏิบัติ๏ มีผู้ป่วย / ผู้ใช้บริการอยู่ในความรับผิดชอบ / มีการจัด การในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการแต่ละคน    (own case  load / case management)

          ๏ มีทักษะขั้นสูงในการประเมินสุขภาพ การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้เหตุผลในการ วินิจฉัย

          ๏ มีสมรรถนะทางคลินิกขั้นสูง

          ๏ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ

          ๏ วางแผนโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติและประเมินผล

          ๏ เป็นด่านแรกที่ผู้ใช้บริการมาติดต่อขอความช่วยเหลือ

จากบทความของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต  หนุเจริญกุล

ที่มา http://gotoknow.org/blog/apichart/50422 

พยาบาลเวชปฏิบัติ, พยาบาลเวชปฏิบัติ หมายถึง, พยาบาลเวชปฏิบัติ คือ, พยาบาลเวชปฏิบัติ ความหมาย, พยาบาลเวชปฏิบัติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu