ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

คำนิยาม สิทธิมนุษยชน?, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? หมายถึง, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? คือ, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? ความหมาย, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คำนิยาม สิทธิมนุษยชน?

ความหมาย ของ สิทธิมนุษยชน

คำตอบ

          นิยาม “สิทธิมนุษยชน”

          สิทธิมนุษยชน  หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง  หรือคุ้มครอง  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือตามกฎหมายไทย  หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

          ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิด   โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  ภาษา  ศาสนา  ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่น ๆ  เผ่าพันธุ์  หรือสังคม  ทรัพย์สิน  ถิ่นกำเนิด  หรือสถานะอื่น ๆ  เช่น  คนเราทุกคนมีสิทธิได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่ว่าที่ไหน  เมื่อไร  (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ข้อ  ๖) (ที่มา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ http://www.schq.mi.th/privilege.doc )

          สิทธิมนุษยชน  หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว อายุ ศาสนา ภาษา และสถานภาพ ทางกายภาพและสุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางสังคม การเมือง ชาติกำเนิดเหล่านี้ คือสิทธิที่มีมาแต่กำนิด ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ เช่นสิทธิในร่างกาย สิทธิในชีวิต เป็นต้น  (ที่มา http://learners.in.th/blog/humanright/27152)

          สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข  มีศักดิ์ศรี  มีเสรีภาพ  มีไมตรีจิต  และมีความเมตตาต่อกัน  โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  อายุ  ภาษา  ศาสนา  สถานภาพทางกาย  หรือสุขภาพ (ที่มา http://202.29.52.44/Major_online/Thaivision/page1.htm)

          สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการดำรงชีวิตได้อย่าง มีศักดิ์ศรีมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงเป็นสิทธิที่ได้มาพร้อมกับการเกิดและเป็นสิทธิติดตัวบุคคลนั้นตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในเขตปกครองใด หรือเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาใด ๆ (ที่มา http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/010/26.htm)

ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ http://www.nhrc.or.th

คำนิยาม สิทธิมนุษยชน, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน หมายถึง, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน คือ, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน ความหมาย, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu