ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หมายถึง, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก คือ, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ความหมาย, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก

   องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก -ไวโพ (World Intellectual Property Organization- WIPO) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ (ค.ศ. ๑๙๗๔) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก โดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิก ซึ่งขณะนี้มีอยู่ ๑๓๕ ประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่สองประเภทคือ

๑. ทรัพย์สินที่เป็นผลิตผลด้านอุตสาหกรรม เช่น สิทธิบัตร การประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า และการออกแบบอุตสาหกรรม


๒. ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงในวรรณกรรมและศิลปกรรม รวมสิ่งพิมพ์โสตทัศนวัสดุ รายการทางวิทยุกระจายเสียง และอื่นๆ

        องค์การให้ความช่วยเหลือในด้านตรากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ อำนวยความสะดวกในการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นเมืองในแต่ละประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศอื่นที่มีการจดทะเบียนแล้ว แจ้งให้ทราบถึงงานวรรณกรรมต่างประเทศที่มีลิขสิทธิ์ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารสิทธิบัตร จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารสิทธิบัตร จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของชาติในประเทศต่างๆ จัดการประชุมและสัมมนาในระดับประเทศและภูมิภาค สำนักงานขององค์การแห่งโลกว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ ๓๔ ถนนโคลอมเบตตส์ (Chemin Des Colombettes) ๑๒๑๑ เจนีวา ๒๐ สวิตเซอร์แลนด์ โทรศัพท์ (๒๒) ๗๓๐-๙๑๑๑ โทรสาร (๔๑-๔๒) ๗๓๓-๕๔๒๘

แหล่งที่มา : https://arm-mi-ta-put19.blogspot.com/2009/07/wipo.html


องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หมายถึง, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก คือ, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ความหมาย, องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu