ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมายถึง, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คือ, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ความหมาย, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          เครื่องประกอบพระศพตามฐานานุศักดิ์สมเด็จเจ้าฟ้า (ทรงกรม) ตามฐานันดรศักดิ์สมเด็จเจ้าฟ้า (ทรงกรม) ได้รับพระราชทานเครื่องเกียรติยศ ดังนี้

          - น้ำหลวง
          - พระโกศทองใหญ่ มีเศวตฉัตร ๕ ชั้นแขวนเหนือพระโกศ ฉัตรเครื่องทองแฝลวด ตั้งประดับ สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะแดงทองลาย ประโคมเวลาพระราชทานน้ำสรง พระอภิธรรมกลางวัน กลางคืน ตามกำหนดไว้ทุกข์ ทรงบำเบ็ญพระราชกุศล ๗ วัน , ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วันราชรถ ที่ใช้ในการพระบรมศพและพระศพ

          - พระมหาพิชัยราชรถ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๘ ในรัชกาลที่ ๑ นำออกใช้ครั้งแรกคราวอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (ทองดี) ออกถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ในพ.ศ. ๒๓๓๙ จากนั้นถือเป็นราชประเพณีที่จะนำราชรถองค์นี้เป็นราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ผู้สูงศักดิ์ในสมัยต่อๆมาจนปัจจุบัน

          - พระเวชยันตราชรถ สร้างในรัชการที่ ๑ ประมาณ ๒๓๔๒ เมื่อแรกสร้างพระราชทานชื่อว่า เวไชยยันตราชรถ ภายหลังเปลี่ยนเป็น เวชยันตราชรถ ในคราวงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ แต่เดิมพระเวชยันตราชรถได้รับการกำหนดเป็นราชประเพณีว่า สำหรับทรงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงศักดิ์สูงพระยศเจ้าฟ้า ใช้งานครั้งแรกโดยทรงพระโกศ สมเด็จพรี่นางเธอในรัชกาลที่ ๑ คือ สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมศรีสุดารักษ์ ออกงานพระเมรุในคราวเดียวกับพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งทรงพระโกศสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี

          - ราชรถน้อย ๓ องค์ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๑ พร้อมกับพระมหาพิชัยราชรถเป็นรถพระนำสมเด็จพระราชาคณะประทับอ่านพระอภิธรรมและรถสำหรับโยงโปรยทาน

          ราชรถทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นอกจากนี้ยังมีพระราชยาน คานหาม ได้แก่ พระเสลี่ยงและพระยานมาศอื่นๆพระเมรุ

          - เมื่อพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี หรือพระบรมวงศ์เสด็จสวรรคต หรือสิ้นพระชนม์ จะจัดพิธีพระบรมศพ/พระศพ โดยจำลองเขาพระสุเมรุขึ้นซึ่งเปรียบเหมือนภูเขาทองใหญ่ของแกนกลางจักรวาล เพื่อส่งเสด็จพระวิญญาณพระมหากษัตริย์ พระมเหสี พระบรมราชชนนี ถวายพระเพลิงที่พระเมรุกลางเมือง เรียกว่า “พระเมรุมาศ” ส่วนพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าและมีอิสริยยศสูงศักดิ์ ต้องทำที่พระเมรุกลางเมือง ส่วนพระบรมวงศ์นอกจากนี้ ถ้าโปรดเกล้าพระราชทานเพลิง จะสร้างเมรุที่วัดตามความเหมาะสมหรือที่สุสานหลวง พระเมรุและอาคารประกอบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอตั้งพระศพที่พระเมรุกลางเมืองลักษระเป็นพระเมรุเครื่องยอดตามคติมณฑลจักรวาล เพื่อส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ประกอบด้วยอาคารสำคัญ คือ พระเมรุตั้งอยู่กลาง มีอาคารรายล้อม เรียกว่า ทับเกษตร หรือคด และส้างหรือลำส้าง ที่มุมคดล้อมรอบพระเมรุ บางครั้งมีการสร้างเมรุทิศ พระที่นั่งทรงธรรม หอเปลื้อง ทิม เกย ประกอบอีกด้วยและปักราชวัตรล้อมเป็นชั้นๆมีฉัตร ธง พุ่ม ดอกไม้ ตกแต่งทั้งภายนอก ภายใน ตัวพระเมรุประดับลวดลาย ปิดทองประดับกระจกหรือประดับลวดลายฉลุกระดาษพร้อมม่าน ฉากบังเพลิง อาจเป็นสีทอง หรือมีสีสันอื่นๆประกอบ ที่กึ่งกลางพระเมรุตั้งพระจิตกาธาน

          อนึ่ง บริเวณโดยรอบพระเมรุมีการออกแบบให้มีเทวดา วิทยาธร คนธรรพ์ และสัตว์หิมพานต์เป็นส่วนประกอบตกแต่ง ตามคติเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นแกนกลางแห่งมณฑลจักรวาลเครื่องเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อพระราชทานเพลิง

          - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ
          - กระบวนแห่พระราชอิสริยยศ ราชรถทรงพระโกศพระศพจากที่ประดิษฐานไปยังพระเมรุหลวง
          - พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำส้างเมรุ
          - กลองชนะแดงลายทอง ประโคม ย่ำยาม
          - เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระเมรุ และพระราชทานเพลิง
          - พระราชทานฉัตรแขวนสุมพระอัฐิบนพระเมรุ

          การทั้งหมดนี้และการอื่นๆแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ที่มา www.m-culture.go.th


เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมายถึง, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คือ, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ความหมาย, เครื่องประกอบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu