ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง หมายถึง, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง คือ, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง ความหมาย, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง

ซีทีเอช (CTH) คือผู้ผลิตช่องรายการทีวี โดยขายให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกหรือเคเบิลท้องถิ่น นำไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกผู้รับชมในเขตพื้นที่ มีช่องรายการต่าง ๆ 16 ช่อง โดยมี บริษัท เคเบิลไทยโฮลดิ้ง จำกัด ในเครือของ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของกิจการ ซีทีเอช มีสโลแกนว่า "ซีทีเอช มิติใหม่เคเบิลทีวีไทย"

ประวัติ CTH
บริษัท เคเบิลไทยโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Cable Thai Holding Plc: CTH) ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทุกระดับทั่วประเทศกว่า 100 ราย มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท ภายใต้พันธกิจและวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งดังนี้

1.เป็นตัวกลางในการรวบรวมช่องรายการที่มีคุณภาพ และเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ CTH มาจัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบ (Platform) เดียวกันทั่วประเทศ
2.สร้างภาพลักษณ์อันดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ของสมาชิกผู้ประกอบการเคเบิลทีวีไทย ต่อสาธารณชน
3.สร้างความแข็งแกร่ง และอำนาจในการต่อรอง ของผู้ถือหุ้นและลูกค้าสมาชิก
4.เป็นตัวกลางในการดำเนินงานด้านการตลาดของผู้ถือหุ้น และลูกค้าสมาชิก
5.ส่งเสริมและสนันสนุนการขยายฐานสมาชิกผู้ชม
6.เปิดโอกาสในการเพิ่มรายได้ของผู้ถือหุ้น และลูกค้าสมาชิก เช่น รายได้จากค่าโฆษณา การประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีการออกอากาศ
CTH มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องการจัดการ การขยายเครือข่าย และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ของสมาชิกผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสมาชิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากการผูกขาด หรือการเข้ามาของกลุ่มทุนใหญ่รายใหม่ผ่านกลยุทธหลัก 3 ด้าน คือ

1.จัดหา : จัดหาและคัดเลือกช่องรายการที่มีคุณภาพ และเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของสมาชิก CTH เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่าง จากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายอื่นในตลาด และธุรกิจจานดาวเทียม โดยในช่วงแรกมีเป้าหมายในการจัดหาช่องรายการลิขสิทธิเฉพาะ CTH จำนวน 16 ช่องรายการ ครอบคลุมรายการทุกประเภท ทั้งกีฬา ข่าวสาร บันเทิง สารคดี ภาพยนตร์ จากผู้ผลิตรายการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และอาจพิจารณาเพิ่มช่องรายการลิขสิทธิ์เฉพาะ CTH เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมในช่วงต่อไป

2.จัดเรียง : เรียงช่องสัญญาณ และจัดผังรายการในรูปแบบที่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 21 ท่านและ คณะกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่าน มีรายชื่อดังนี้


คณะกรรมการบริษัท

    นายเกษม อินแก้ว
    นายพิแสง ทรงพัฒนะโยธิน
    นายอานนท์ กสิกุลธร
    นายสุชาติ ไชยวานิช
    นายดิเรก ศุภวิวัฒน์
    นายสุรพล ซีประเสริฐ
    นายกิตติศักดิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
    นายดิเรก หอมคง
    นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
    นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล
    ทพ. สมยศ นะลำเลียง
    นายสมหมาย ถิวะพงศ์
    นายชูชาติ โฆษิตชัยพัฒน์
    นางประภาพรรณ โรจนสุวรพงศ์
    นายกัมปนาถ ตันติวิท
    นายพงษ์ศักดิ์ นันทวนิช
    นายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ
    นายอนันต์ สินมานนท์
    นายมงคล คูสกุล
    นายนิธิโรจน์ ทรัพย์ไพบูลย์สุข
    นายวีระพงษ์ ลิ้มธนสาร


คณะกรรมการบริหาร

    นายเกษม อินแก้ว ประธานกรรมการบริหาร
    นายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ รองประธานกรรมการบริหาร
    นายพิแสง ทรงพัฒนะโยธิน รองประธานกรรมการบริหาร
    นายอานนท์ กสิกุลธร กรรมการ
    นายวีระพงษ์ ลิ้มธนสาร กรรมการ
    นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการ
    นายอนันต์ สินมานนท์ กรรมการ
    นายภิญโญ แก่นยะกูร กรรมการ
    นางสาววิลาสินี จิวานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการช่องรายการในเฟสแรก

ซีทีเอช ได้มีกลุ่มช่องรายการ 16ช่อง ในเฟสแรก ดังต่อไปนี้คือ

    MySci ช่องรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี จาก Next Step
    Real Metro ช่องรายการสารคดีไลฟ์ไตล์หลายรูปแบบ จาก Next Step
    Outdoor Channel ช่องรายการสารคดีท่องเที่ยว ผจญภัย จากต่างประเทศ
    Am Fine สถานีสุขใจตลอด 24 ชม. วาไรตี้และเพลง
    Big 1 ช่องเพลงล่าสุด พบกับ MV ข่าวสารวงการเพลง ทั้งไทยและต่างประเทศ
    D-Movie ช่องรายการภาพยนตร์ฮอลลิวู๊ด จาก MIC
    D-Asian ช่องรายการภาพยนตร์เอเชีย จาก MIC
    M Channel ช่องรายการภาพยนตร์และบันเทิง จาก เมเจอร์ และ กันตนา
    Movie Hits ช่องรายการภาพยนตร์ จาก กานต์มณี เน็ตเวิร์ค
    C Channel ช่องรายการสถานีข่าวภูมิภาคทั่วไทย สารคดี ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์พากษ์ไทย และรายการคุณภาพอีกมากมาย
    บุษบาคาเฟ่ ช่องรายการบันเทิงวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับคนไทย จาก Next Step
    itvGranada ช่องรายการวาไรตี้และบันเทิง จากต่างประเทศ
    TV Shop ช่องรายการสินค้า ช็อปปิ้ง จาก ทีวีไดเร็ค
    Goal TV 1 ช่องรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลเดอะแชมป์เปี้ยนชิพอังกฤษ,สก็อตติชพรีเมียร์ลีกสก็อตแลนด์และรายการจากสโมสรชั้นนำ
    Goal TV 2 ช่องรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลเดอะแชมป์เปี้ยนชิพอังกฤษ ดัชลีกเนเธอร์แลนด์ และรายการจากสโมสรชั้นนำ

ช่องรายการในเฟสสอง

และในอนาคต ทางซีทีเอช ได้เพิ่มช่องรายการจำนวน 8ช่องรายการในเฟสสอง

    Animax ช่องรายการการ์ตูนแอนิเมชัน จากต่างประเทศ
    D-Thai ช่องรายการภาพยนตร์ไทย จาก MIC
    Play Channel ช่องรายการภาพยนตร์และบันเทิง จากค่ายหนัง GTH
    JSL Channel ช่องรายการวาไรตี้และบันเทิง จาก เจเอสแอล
    WorkpointTV ช่องรายการบันเทิงครอบครัว จาก เวิร์คพอยท์
    Yaak TV ช่องรายการบันเทิงและเพลง จากค่ายเพลงวัยรุ่น Kamikaze และค่ายอื่น จาก RS
    Media Newsช่องรายการข่าว จากมีเดีย ออฟ มีเดียส์(มีเดียส์ สตูดิโอ)
    สยามกีฬาทีวี ช่องรายการกีฬา จากสยามกีฬา

ที่มาข้อมูล วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง หมายถึง, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง คือ, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง ความหมาย, CTH (ซีทีเอช) เคเบิลไทยโฮลดิ้ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu