ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน หมายถึง, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน คือ, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน ความหมาย, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน

ทำไมจึงจำเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ  ขณะที่ปัญหาหลายอย่างซึ่งเคยเป็นปัญหาในประเทศกลับขยายวงกว้างขึ้นเป็นปัญหาระหว่างประเทศ  อาทิ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  โรคติดต่อ  อาชญากรรมข้ามชาติ  หรือแม้แต่ปัญหายาเสพติด  อาเซียนจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

หันกลับมามองในเอเชีย จีนและอินเดียทวีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นตามลำดับ  การผนึกกำลังของอาเซียนซึ่งมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  ย่อมทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาท้าทายได้ดียิ่งขึ้น  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และช่วยให้เสียงของอาเซียนมีน้ำหนัก  เพราะการที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศมีท่าทีเป็นหนึ่งเดียวในเวทีระหว่างประเทศจะทำให้ประเทศและกลุ่มความร่วมมืออื่น ๆ ให้ความเชื่อถือในอาเซียนมากขึ้นและทำให้อาเซียนมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย

ในปี 2546 ผู้นำอาเซียนต่างเห็นพ้องกันว่า  ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น  เข้มแข็ง  และมั่นคงยิ่งขึ้น  จึงกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political Security Community)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)  ภายในปี 2563  ซึ่งต่อมาได้เลื่อนกำหนดเวลาสำหรับการรวมตัวกันให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558

ที่มา www.prd.go.th

บทความที่เกี่ยวข้อง
วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

10 ชุดประจำชาติอาเซียน

ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

อาเซียน คืออะไร

ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน หมายถึง, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน คือ, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน ความหมาย, ทําไมจึงจําเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu