ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คาถาชุมนุมเทวดา, คาถาชุมนุมเทวดา หมายถึง, คาถาชุมนุมเทวดา คือ, คาถาชุมนุมเทวดา ความหมาย, คาถาชุมนุมเทวดา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คาถาชุมนุมเทวดา


ผะริตะวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตัง ภะณันตุ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเปรัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยังมุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา...

คำแปล
ท่านผู้เจริญ ผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไป อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านสวดพระปริตรเทอญ
ขอเชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ ในชั้นรูปภพ สิงสถิตอยู่บนยอดเขา และที่หุบผา ทั้งที่มีวิมานอยู่ในอากาศ และภุมมเทวดาทั้งหลาย ซึ่งสิงสถิตอยู่ในทวีป ในรัฐ ในหมู่บ้าน บนต้นไม้ ในป่าชัฏ ในเหย้าเรือน และเรือกสวนไร่นา ตลอดทั้งเหล่ายักษ์ คนธรรพ์ และเหล่านาคทั้งหลาย ผู้เป็นสาธุชน ซึ่งอยู่ในน้ำ บนบก ที่ลุ่ม และที่ดอน จงมาชุมนุมกัน ขอเชิญฟังคำของพระมุนีเจ้าผู้ประเสริฐ
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม

 

คาถาประกาศชุมนุมเทวดา

     ** สักเคกาเม จะรูเป คิริสิริขะระตะเฎ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเปรัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต ภุมมาจายันตุเทวา ชะละถะลวิสะเม ยักขะคันทัพพะนาคา ติฎฐันตา สันติเกยัง นุนิวะระจะนัง สาธะโว เมสุณันตุ ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมะสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
     ** วันทิตวา อาจาริยะปาทัง เม สัการิยะ สัมพินทะยายัง สัพพะโทสัง วินัสสันติ สิริเทพเอยยา วิโย ทะยามัง มะเหสุรัง วิสุทธิเทเวสสะ สัพโพทิพยะสังเค มันตุ มาระสิทธิฯ
     ** โอมพระภูมิพระธรณีกรุงพาลี ตัมเปยยะปะริวารา เอหิสัตถายะ อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สวาหายะฯ
     ** นะมามิสิระสานาโค ปะถะวียัง ปะริพาระโต สุคะสัมปัตติสัมพะทาฯ
     ** ปะริมาทิสัง ธะตะรัฎโฐ จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** อาคะเณยัสมิง คัมธัพโพ จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** ทักขิณัสมิง วิรุฬหะโก จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** หรติสมิงเทวา จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** ปัจฉิมัสมิง วิรูปักโข จะ มหาราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** พายัพสมิง นะคะราชา ทิสาภาเค เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** อุตะระสมิง กุเวโร จะ มหาราชา เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** อิสาณัสมิง ยักขา จะ มหาราชา เตปิตุมเห อะนุรักขันตุ อะโรคะเยนะ สุเขนะจะฯ
     ** สูปะพยัญสชนะสัมปันนัง ปะริภุญชันตุฯ
     ** โอมนะโมพุทธรัตนัง สะระณังคัจฉามิ  โอมนะโมธัมมะรัตนัง สะระณังคัจฉามิ  โอมนะโมสังฆะรัตนัง สะระณังคัจฉามิ  อุปริสมิง ทิสาภาเค จัตตาโรเทวา มหาเทวา จันโท จะ สุริโย จะ อินโท จะ พรหมาโน จะ เสยยะถี ทังทิ   โต จะ พุทธทปัสสะนา ธัมมะปัสสะนา สังฆะปัสสะนา พุทธคาระวะตา ธัมมะคาระวะตา สังฆะคาระวะตา เอหิสะมาคันตวา อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ ทิโต จะ สุรักโข จะ เทวะเสฎโฐ จะ เทวะปุญญะโก จะ จรังวา ฐิตังวา ติฎฐังวา นิสินนังวา สยานังวา รัตติงวา ทิวังวา สัพหะทาตัง รักขักตุ มหาเทวาติฯ

 

ที่มา : meemodo.com
       : horasaadrevision.com      


คาถาชุมนุมเทวดา, คาถาชุมนุมเทวดา หมายถึง, คาถาชุมนุมเทวดา คือ, คาถาชุมนุมเทวดา ความหมาย, คาถาชุมนุมเทวดา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu