ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย หมายถึง, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย คือ, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ความหมาย, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย


    รัฐวิสหกิจไทยในประเทศ      สาขาพลังงาน      - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      - การไฟฟ้านครหลวง      - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      - บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
     สาขาขนส่ง      - สาขาขนส่งทางบก 5 แห่ง         1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย        2. การรถไฟแห่งประเทศไทย        3. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย        4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ        5. บริษัท ขนส่ง จำกัด        6. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดภัณฑ์ (กรมการขนส่งทางบก)
     - สาขาขนส่งทางน้ำ 2 แห่ง        1. การท่าเรือแห่งประเทศไทย        2. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด        - สาขาขนส่งทางอากาศ 4 แห่ง        1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)        2. บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน (มหาชน)        3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย        4. สถาบันการบินพลเรือน
     สาขาสื่อสาร      - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)      - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)      - บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด      - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
     สาขาสาธารณูปโภค      - การประปานครหลวง      - การประปาส่วนภูมิภาค      - องค์การจัดการน้ำเสีย      - การเคหะแห่งชาติ
     สาขาอุตสาหกรรม      - โรงงานยาสูบ      - โรงงานไพ่      - องค์การสุรา      - โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ      - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      - บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด      - บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด      - บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด      - องค์การแก้ว      - องค์การทอผ้า      - องค์การเหมืองแร่ในทะเล      - องค์การทอผ้า      - องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป      - องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น
     สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ      - องค์การอุสาหกรรมป่าไม้      - องค์การสวนพฤกษศาสตร์      - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย      - องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร      - องค์การสะพานปลา      - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง      - องค์การสวนยาง
     สายพาณิชย์และการบริการ      - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล      - องค์การตลาด      - องค์การคลังสินค้า      - บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด      - บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด      - การท่องเที่ยวแห่งประเทศ      - บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      - บริษัท ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อิสท์ เอเชีย จำกัด
     สาขาสังคมและเทคโนโลยี      - สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      - การกีฬาแห่งประเทศไทย      - องค์การสวนสัตว์      - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย      - องค์การพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ      - องค์การเภสัชกรรม      - องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
     สาขาการเงิน      - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      - ธนาคารออมสิน      - ธนาคารอาคารสงเคราะห์      - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร      - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย      - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย      - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย      - บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย      - บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย      - บรรษัทประกินสินเชื่อุตสาหกรรมขนาดย่อม
     สถาบันการเงิน      - องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
     

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย หมายถึง, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย คือ, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ความหมาย, รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu