ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันทางทะเลโลก (world maritime day), วันทางทะเลโลก (world maritime day) หมายถึง, วันทางทะเลโลก (world maritime day) คือ, วันทางทะเลโลก (world maritime day) ความหมาย, วันทางทะเลโลก (world maritime day) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันทางทะเลโลก (world maritime day)

ความเป็นมาของวันทางทะเลโลก

วันทางทะเลโลกถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สหประชาชาติ(UN) และ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ อุตสาหกรรมเดินเรือระหว่างประเทศในการทำให้เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนและเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการขนส่ง การจัดกิจกรรมในแต่ละปีและแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป แต่จะจัดขึ้นพร้อมกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน

วันทางทะเลโลกถูกจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความสำคัญและความปลอดภัยในการขนส่ง การรักษาความปลอดภัยทางทะเล และสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อเน้นการทำงานให้สอดคล้องกับกฎขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)  หัวข้อของวันจัดงานในแต่ละปีจะประกาศโดย เลขาธิการของ IMO วันทางทะเลโลกมีการจัดงานเฉลิมฉลองในหลายประเทศ รวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา บรรดาองค์กรเดินเรือและสหภาพแรงงานจะจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น


ประวัติของ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2491 และเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2502 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก IMO ทั้งหลายในการกำหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล

ปัจจุบัน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 170 ประเทศ และสมาชิกสมทบอีก 3 ประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก IMO ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2516 และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO รวม 4 ครั้ง เมื่อปี 2548, 2550, 2552 และ 2554 ความมุ่งหวังของ IMO จะสัมฤทธิผลได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิกต่างๆ ที่จะใช้ และบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลอย่างเคร่งครัด

สำหรับประเทศไทย ได้ตราพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 (ค.ศ.1913) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ให้เกิดความทันสมัยตามมาตรฐานสากลเป็นไปตามอนุสัญญาความปลอดภัยของชีวิตในทะเลระหว่างประเทศ โดยในปี พ.ศ.2525 ได้แก้ไข พ.ร.บ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การตรวจเรือให้เกิดความปลอดภัย และได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2528 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเซอร์เวย์เรือ เพื่อแสดงว่าเรือลำนั้นได้รับการตรวจตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ และปรากฏว่าเป็นเรือที่อยู่ในสภาพปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการใช้ในช่วงระหว่างเวลาสิบสองเดือน หรือน้อยกว่านั้น

บทความเกี่ยวกับ ทะเล
อันดับทะเลไทย ที่สวยที่สุดในดวงใจ

แต่งตัวไปทะเล ด้วยเสื้อผ้าแบบไหน??


บทความโดย สนุก! กูรู

วันทางทะเลโลก (world maritime day), วันทางทะเลโลก (world maritime day) หมายถึง, วันทางทะเลโลก (world maritime day) คือ, วันทางทะเลโลก (world maritime day) ความหมาย, วันทางทะเลโลก (world maritime day) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu