ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พุทธศาสนานิกายเถรวาท, พุทธศาสนานิกายเถรวาท หมายถึง, พุทธศาสนานิกายเถรวาท คือ, พุทธศาสนานิกายเถรวาท ความหมาย, พุทธศาสนานิกายเถรวาท คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
พุทธศาสนานิกายเถรวาท


         นิกายนี้มีผู้นับถือมากในประเทศลังกา พม่า ลาว เขมร โดยเฉพาะประเทศไทย นิกายเถรวาทมีทัศนะที่ว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาหรือพระเจ้าแต่เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพเหมือนสามัญชนทั่วไป สามารถบรรลุสัจธรรมได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องดำเนินตามรอยพระบาท คำสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่สิ่งรี้ลับที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ แต่เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตที่ทุกคนควรกระทำ คือ ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว และการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้นั้นจะต้องมีศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อเป็นพาหนะนำผู้โดยสารข้ามทะเลแห่งวัฏฏสงสารไปสู่พระนิพพานในประเทศไทย พุทธศาสนานิกายเถรวาทยังได้แบ่งเป็นนิกายย่อยอีก 2 นิกาย คือ มหานิกาย และ ธรรมยุตินิกาย
คัมภีร์พระไตรปิฎก
         พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์สำคัญของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในระยะแรก นับตั้งแต่มีการปฐมสังคายนาพระวินัยที่กำหนดไว้เรียกว่า

พุทธศาสนานิกายเถรวาท, พุทธศาสนานิกายเถรวาท หมายถึง, พุทธศาสนานิกายเถรวาท คือ, พุทธศาสนานิกายเถรวาท ความหมาย, พุทธศาสนานิกายเถรวาท คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu