ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ หมายถึง, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ คือ, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ ความหมาย, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้

      การรักษามะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การผ่าตัดเต้านมพร้อมเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออก เพราะ มะเร็งเต้านมจะมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ก่อนจะกระจายไปที่อื่น ดังนั้นการผ่าตัดต่อม น้ำเหลืองที่รักแร้จึงสามารถบอกความรุนแรงของโรคมะเร็งว่ามีการแพร่กระจายหรือยัง และยังเป็นการผ่า ตัดนำต่อมน้ำเหลืองที่มีการกระจายของโรคออกไปจากร่างกายด้วย

       จากสถิติพบว่า มะเร็งเต้านมที่มีขนาดก้อนน้อยกว่า 2 เซนติเมตร จะมีโอกาสที่จะพบโรคกระจายไปยัง
ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ เพียงไม่ถึง ร้อยละ 20 นั้นหมายความว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีก้อนขนาดเล็กน้อยกว่า
2 เซนติเมตร จะได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด โดยไม่เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยเลย นอกจาก
นี้ ผู้ป่วยที่ได้รับการเลาะต่อมนำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมด ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดแขนบวมได้ ประมาณ 10 %

       ดังนั้น หากแพทย์สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใดที่ไม่มีการแพร่กระจายของโรคมา
ยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำการเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ในผู้ป่วยรายนั้น

       ปัจจุบันมีการผ่าตัดด้วยวิธีใหม่ คือ การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล (Sentinel lymph node dissec
tion) เนื่องด้วยหลักฐานทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่า ต่อมน้ำเหลืองต่อมแรกที่ได้รับการแพร่กระจายของ
มะเร็ง คือ ต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล หากพิสูจน์ได้ว่ายังไม่มีการกระจายของมะเร็งมา ก็ไม่มีความจำเป็นใน
การเลาะต่อมน้ำเหลืองออก

 

วีธิการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล ซึ่งเหมาะสำหรับก้อนมะเร็งขนาดเล็กกว่า 2 ซม. มีขั้นตอนดังนี้

       ขั้นตอนที่ 1 โดยการฉีดสารพิเศษเข้าไปที่บริเวณเต้านม เพื่อศึกษาทางเดินน้ำเหลืองว่ามะเร็งจะเคลื่อน
ที่ไปตามทางเดินน้ำเหลืองทิศใดบ้าง ด้วยการใช้เครื่องแมมโมแกรม

       ขั้นตอนที่ 2 ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลด้วยแผลขนาดเล็กที่รักแร้ ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยพยาธิแพทย์ว่ามีการกระจายของโรคมาหรือยัง ซึ่งจะทราบผลในเวลา 30-40 นาที
(ระหว่างการผ่าตัด)ถ้าไม่พบเซลล์มะเร็ง ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเลาะต่อมน้ำเหลืองที่เหลือการผ่าตัด
ต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล ยังต้องกระทำโดยศัลยแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ ดังนั้น การเลือกว่าจะใช้
การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ด้วยวิธีใดนั้น จึงต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ผู้ดูแลเป็นรายๆ ไป

ข้อดีของการผ่าตัด 
       - ลดภาวะแทรกซ้อนจาก แขนบวม เส้นประสาทชา มีพังผืด
       - ย่นระยะเวลาในการผ่าตัด
       - ลดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและพักฟื้น

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลพญาไท
แหล่งที่มา : https://www.phyathai.com


การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ หมายถึง, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ คือ, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ ความหมาย, การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบ Sentinel node โดยไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu