ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันอนามัยโลก 7 เมษายน, วันอนามัยโลก 7 เมษายน หมายถึง, วันอนามัยโลก 7 เมษายน คือ, วันอนามัยโลก 7 เมษายน ความหมาย, วันอนามัยโลก 7 เมษายน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันอนามัยโลก 7 เมษายน

          องค์การอนามัยโลก นับเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่  2  โดยการดำเนินงานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมขององค์
         
          การสหประชาชาติ  โดยอาศัยแนวความคิดและการดำเนินงานขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยที่มีมาก่อน เช่น  คณะมนตรีด้านอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ
           
          ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ.  1946  คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมอนามัยระหว่างประเทศ  เพื่อพิจารณาการจัดตั้งองค์การทางด้านอนามัยให้เป็นองค์การหลักองค์การเดียวในการดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัยแทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ องค์การอนามัยโลกจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน  ค.ศ. 1948  ซึ่งมีผลทำให้องค์การอนามัยโลกก้าวหน้าเข้ามาดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัยแทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

          1.      ช่วยหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ในร่างกายและจิตใจ

          2.      เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ  และความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่างรวมทั้งกำหนดมาตรฐานยาและวัคซีน

          3.      เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศและส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

          จากบทบาทขององค์การอนามัยโลกที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการอนามัยโลกต่อประเทศต่างทั่วโลก  ทำให้ประเทศสมาชิก  166  ประเทศทั่วโลก  ได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 7 เมษายน  อันเป็นวันก่อตั้งองค์การอนามัยโลก  เป็นวันอนามัยโลก
           
         ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในวันอนามัยโลก  จะมีการกำหนดคำขวัญ  และแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้ง  166  ประเทศได้มีแนวทางทำกิจกรรมในแนวเดียวกัน

ที่มา วรนุช  อุษณกร.  ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก.  โอเดียนสโตร์,2538.
https://library.sk.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=156

วันอนามัยโลก 7 เมษายน, วันอนามัยโลก 7 เมษายน หมายถึง, วันอนามัยโลก 7 เมษายน คือ, วันอนามัยโลก 7 เมษายน ความหมาย, วันอนามัยโลก 7 เมษายน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu