ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อภิรักษ์ โกษะโยธิน, อภิรักษ์ โกษะโยธิน หมายถึง, อภิรักษ์ โกษะโยธิน คือ, อภิรักษ์ โกษะโยธิน ความหมาย, อภิรักษ์ โกษะโยธิน คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
อภิรักษ์ โกษะโยธิน


นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5

นโยบาย : แก้ปัญหาจราจร ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำ

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2504 ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีชื่อเล่นว่า "ต้อม" เป็นบุตรคนโต ของ นายบุญลักษณ์ โกษะโยธิน และ นางอมรา โกษะโยธิน (สกุลเดิม จามรมาน) มีน้องสาว 1 คนคือ อภิสรา โกษะโยธิน ทำงานที่ ธนาคารนครหลวงไทย นายอภิรักษ์ สมรสกับ นางปฏิมา โกษะโยธิน (สกุลเดิม พงศ์พฤกษทล) มีบุตรชายด้วยกัน 1 คน คือ อนรรฆ โกษะโยธิน (พี)

นายอภิรักษ์มีฉายาจากสื่อมวลชนว่า "หล่อเล็ก" คู่กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีฉายาว่า "หล่อใหญ่" และต่อมามีนักการเมืองพรรคเดียวกันได้รับฉายาทำนองนี้อีกเช่น นายกรณ์ จาติกวณิช รองเลขาธิการพรรคที่ได้รับฉายา "หล่อโย่ง" และ ม.ล. อภิมงคล โสณกุล รองโฆษกพรรคที่มีฉายาว่า "หล่อจิ๋ว"

นายอภิรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจหลายแห่ง ก่อนที่จะเข้าสู่วงการเมือง เริ่มจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนาม พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 การลงคะแนนเลือกตั้งมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเป็นเอกฉันท์ ประกาศให้ นายอภิรักษ์ เป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2547

ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 นายอภิรักษ์ได้ยุติการทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชั่วคราว พร้อมกับได้ตั้ง ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าฯ รักษาการแทน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีความผิดกรณีซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง ทั้ง ๆ ที่เป็นเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้น ยังไม่ได้เป็นการชี้มูลความผิดหรือส่งเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลแล้ว และในวันที่ 12 เมษายน ปีเดียวกัน ได้กลับมาทำงานอีกครั้งเนื่องจากครบวาระการพักงาน โดยเริ่มงานแรกคือ การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ที่ท้องสนามหลวง เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพมหานคร

ทีมงานบริหารกรุงเทพมหานคร
ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์มีทีมงานประกอบด้วยรองผู้ว่าฯ 4 คนคือ
- ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบจราจรเมืองใหญ่ เป็นรองผู้ว่าฯ ฝ่ายโยธาและจราจร
- ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าฯ ฝ่ายการศึกษา
- พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ รองผู้ว่าฯ ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
- นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง เป็นรองผู้ว่าฯ ฝ่ายการคลัง

นอกจากนี้นายอภิรักษ์ยังมีทีมที่ปรึกษาอีก 8 คน คือ
- ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ
- ศ.ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
- นายเกียรติ สิทธีอมร อดีตประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- ดร.สุขพัฒน์ ทองเพ็ง
- ดร.ผุสดี ตามไท
- นายพรวุฒิ สารสิน
- นางทิชา ณ นคร
- นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรียนได้ 1 ปี แล้วตัดสินใจลาออกมาสอบเอ็นทรานซ์ใหม่)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526 (รุ่นเดียวกับ ยงยุทธ ติยะไพรัช)
ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (การบริหารการตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักบริหาร (Executive education) มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สาขาการจัดการชั้นสูง (Advanced Management Program) ปี พ.ศ. 2541ผลงาน


ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2526-2527 : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (Management Trainee) บริษัท พิซซ่าฮัท ไทยแลนด์ จำกัด
- พ.ศ. 2528-2530 : Account Executive บริษัท Lintas Worldwide มีลูกค้าหลักคือ ลีเวอร์ บราเธอร์ส
- พ.ศ. 2530-2532 : Account Director บุกเบิกก่อตั้ง บริษัท ดามาร์กส์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (Damask Advertising)
- พ.ศ. 2532-2537 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จากนั้นขึ้นเป็นผู้อำนวยการขายและการตลาดของเป๊ปซี่ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- พ.ศ. 2537-2543 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟริโต-เลย์ ไทยแลนด์
- พ.ศ. 2543-2545 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545-2547 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม (Co-CEO) บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด (คู่กับ นายศุภชัย เจียรวนนท์)
- ประธานกลุ่มการตลาดและบริหารงานสื่อ กลุ่มบริษัทในเครือเทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2547 : ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในโทรศัพท์มือถือเครือข่าย ออเร้นจ์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ทรูมูฟ) เพื่อลงสมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนน 911,441 เสียง
- พ.ศ. 2548 : รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- พ.ศ. 2547 - 2551 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2551 หมายเลข 5

ตำแหน่งอื่น ๆ

- อดีตประธานนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2527- พ.ศ. 2528)
- อดีตกรรมการศูนย์ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมในเมือง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534)
- อดีตกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536)
- อดีตกรรมการที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอำนวยการ การส่งเสริมการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542)
- อดีตประธานกลุ่มบริหารการตลาด และกรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545)
- อดีตกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546)

อาจารย์พิเศษ
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

เกียรติประวัติ
- พ.ศ. 2542 ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- พ.ศ. 2543 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลจาก : www.politicalbase.in.th/index.php/อภิรักษ์_โกษะโยธิน


อภิรักษ์ โกษะโยธิน, อภิรักษ์ โกษะโยธิน หมายถึง, อภิรักษ์ โกษะโยธิน คือ, อภิรักษ์ โกษะโยธิน ความหมาย, อภิรักษ์ โกษะโยธิน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu