ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หมายถึง, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คือ, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ความหมาย, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ประวัตินักการเมือง

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ตำแหน่ง/เขต รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน

เกิด 3 กรกฎาคม 2484

ครอบครัว สมรสกับ นางเพ็ชรี อมรวิวัฒน์ มีบุตร ธิดา ดังนี้

     1. นางรสลิน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

     2. นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์

     3. นายอุรุพงษ์ อมรวิวัฒน์

     4. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

     - โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร

     - ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ Curry College, Milton,Massschusetts,USA

     - ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน (รวมประสบการณ์การทำงานทางการเมือง)

     - 2524-2525 กรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตย

     - 2526-2527 รองเลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย

     - 2527-2529 เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย

     - 2529-2531 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี

     - เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย

     - กรรมาธิการร่างกฎหมายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2530

     - 2531-2532 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่

     - เลขาธิการพรรคชาติประชาธิปไตย

     - รองประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งชาติ

     - รองหัวหน้าพรรคเอกภาพ

     - 2533-2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     - 2534- 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     - 2535-2536 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

     - รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา

     - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 2)

     - ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

     - 2537-2538 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่(เขต 3)

     - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

     - 2539 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)

     - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

     - 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

     - 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

     - 2542-2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (เขต 3)

     - 2544-2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

     - 2548-2549 ผู้แทนการค้าไทย Special Envoy of the Prime Minister

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

     - 5 ธ.ค.29 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

     - 5 ธ.ค.31 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

     - 5 ธ.ค.33 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม)

     - 5 ธ.ค.35 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

     - 5 ธ.ค.36 ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

     - 5 ธ.ค.37 มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

     - 5 ธ.ค.38 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ที่มา https://news.sanook.com/election50/election_242223.php


สมพงษ์ อมรวิวัฒน์, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หมายถึง, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คือ, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ความหมาย, สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu