ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ หมายถึง, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ คือ, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ความหมาย, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

          ในการสร้างบารมีเพื่อพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้านั้น พระองค์ได้ทรงพบพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหมดรวม ๒๗ พระองค์ รวมทั้งพระองค์เองด้วยที่ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงรวมเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมด ๒๘ พระองค์ ดังมีลำดับพระนามดังต่อไปนี้ คือ

๑. สมเด็จพระตัณหังกรพุทธเจ้า
๒. สมเด็จพระเมธังกรพุทธเจ้า
๓. สมเด็จพระสรณังกรพุทธเจ้า
๔. สมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้า
๕. สมเด็จพระโกณฑัญญะพุทธเจ้า
๖. สมเด็จพระสุมังคละพุทธเจ้า
๗. สมเด็จพระสุมนะพุทธเจ้า
๘. สมเด็จพระเรวตะพุทธเจ้า
๙. สมเด็จพระโสภิตะพุทธเจ้า
๑๐. สมเด็จพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
๑๑. สมเด็จพระปทุมะพุทธเจ้า
๑๒. สมเด็จพระนารทะพุทธเจ้า
๑๓. สมเด็จพระปทุมุตระพุทธเจ้า
๑๔. สมเด็จพระสุเมธะพุทธเจ้า
๑๕. สมเด็จพระสุชาตะพุทธเจ้า
๑๖. สมเด็จพระปิยทัสสีพุทธเจ้า
๑๗. สมเด็จพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
๑๘. สมเด็จพระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
๑๙. สมเด็จพระสิทธัตถะพุทธเจ้า
๒๐. สมเด็จพระติสสะพุทธเจ้า
๒๑. สมเด็จพระมหาปุสสะพุทธเจ้า
๒๒. สมเด็จพระวิปัสสีพุทธเจ้า
๒๓. สมเด็จพระสิขีพุทธเจ้า
๒๔. สมเด็จพระเวสสภูพุทธเจ้า
๒๕. สมเด็จพระกกุสันธพุทธเจ้า
๒๖. สมเด็จพระโกนาคมนะพุทธเจ้า
๒๗. สมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้า
๒๘. สมเด็จพระศรีศากยมุนีโคดม

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ หมายถึง, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ คือ, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ความหมาย, พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu