ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ หมายถึง, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คือ, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ความหมาย, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

          รัฐบาลได้กำหนดวันจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งสิ้น ๖ วัน และมีการจัดพระราชพิธี ๖ พิธี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้     

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
          o เวลา ๑๗.๓๐ น. - บำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
                + แต่งกายเต็มยศ มหาวชิรมงกุฎ และ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ไว้ทุกข์

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
          o เวลา ๐๗.๓๐ น. - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
          o เวลา ๐๘.๓๐ น. - เชิญพระโกศพระศพออกพระเมรุ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ไปยังพระเมรุ ท้องสนามหลวง
          o เวลา ๑๖.๓๐ น. - พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
                + แต่งกายเต็มยศ มหาจักรีบรมราชวงศ์ ไว้ทุกข์
          o เวลา ๒๒.๐๐ น. - พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระราชพิธีจริง) ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
                + แต่งกายสุภาพปกติ ไว้ทุกข์

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
          o เวลา ๐๘.๐๐ น. - พระราชพิธีเก็บพระอัฐิ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
          o เวลา ๑๑.๐๐ น. - เชิญพระอัฐิ ออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากพระเมรุ ท้องสนามหลวง ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
          o เวลา ๑๒.๐๐ น. - เชิญพระอัฐิ เข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานบนแว่นฟ้าทองด้านทิศเหนือ
          o เวลา ๑๒.๐๐ น. - เชิญพระผอบพระสรีรางคาร ไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (เวลาพร้อมกัน)
                + แต่งกายเต็มยศ ปฐมจุลจอมเกล้า และ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ไว้ทุกข์

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
          o เวลา ๑๖.๓๐ น. - บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระอัฐิฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
                + แต่งกายเต็มยศ มหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
          o เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
          o เวลา ๑๒.๐๐ น. - เชิญพระอัฐิออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
          o เวลา ๑๒.๐๕ น. - เชิญพระอัฐิเข้าสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ประดิษฐานบนพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ด้านทิศตะวันออก
                + แต่งกายเต็มยศ ปฐมจุลจอมเกล้า และ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ไว้ทุกข์

วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
          o เวลา ๑๖.๐๐ น. - เชิญพระผอบพระสรีรางคารออกอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังอนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
          o เวลา ๑๖.๓๐ น. - พระราชพิธีบรรจุพระสรีรางคาร ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
                + แต่งกายเต็มยศ ปฐมจุลจอมเกล้า และ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ไว้ทุกข์
              

                   การแต่งกายไว้ทุกข์

          วันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลขอความร่วมมือดังนี้

          - ให้ประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๓ วัน
          - สถานบริการต่าง ๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
          - สถานีวิทยุและโทรทัศน์ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม
          - สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา           การถวายดอกไม้จันทน์

          แนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆในการถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ บริเวณทุ่งพระเมรุ (ท้องสนามหลวง) วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน เริ่มจากเวลา ๑๔.๓๐ น. จนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.

การถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน ๓ ลักษณะ

๑. การถวายอดกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์ บริเวณท้องสนามหลวง

              ๑.๑) กทม. จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ไว้ ๘ ซุ้ม ประกอบด้วย
              - ท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ ๔ ซุ้ม
              - ด้านข้างพระแม่ธรณีบีบมวยผม ๑ ซุ้ม
              - ด้านข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ ๑ ซุ้ม
              - หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑ ซุ้ม และลานท่าช้าง ๑ ซุ้ม

              ๑.๒) โดยเตรียมดอกไม้จันทน์จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ดอก เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีสำคัญ

              ๑.๓) ขสมก. จัดรถเฉพาะกิจซัท เทิ่ลบัส รับส่งประชาชนไปถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องจากตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน จนถึงเวลา ๐๐.๐๑ น. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน จะปิดการจราจรรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้านในและนอก ห้ามรถทุกชนิดผ่าน ยกเว้นรถโดยสารประจำทาง ขสมก.ที่จัดไว้เป็นรถเฉพาะกิจซัท เทิ่ลบัส รับส่งประชาชนไปถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๖ จุด ให้บริการฟรีในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ทั้งหมด ๖ จุด โดยจุดที่ ๑-๕ จะมาส่งประชาชนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับจุดที่จะจอดรับ ได้แก่... 
              - จุดที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งภัตตาคารพงหลี
              - จุดที่ 2 สถานีรถไฟหัวลำโพง
              - จุดที่ 3.สนามศุภชลาศัย หน้าอาคารนิมิบุตร
              - จุดที่ 4 วงเวียนใหญ่
              - จุดที่ 5 สนามม้านางเลิ้ง
              - จุดที่ 6 ทางต่างระดับราชพฤกษ์ตัดถนนบรมราชชนนี ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี

๒. การถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ใน กทม.

          ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ที่ กทม.จัดไว้ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น มีทั้งสิ้น 46 วัด คือ

เขต

ชื่อวัด

เขต

ชื่อวัด

คลองเตย

วัดคลองเตยใน

บางรัก

วัดมหาพฤฒาราม

คลองสาน

วัดอนงคารามวรวิหาร

บึงกุ่ม

วัดนวลจันทร์

คลองสามวา

วัดคู้บอน

ปทุมวัน

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

คันนายาว

วัดบุญศรีมุนีกรณ์

ประเวศ

วัดกระทุ่มเสือปลา

จตุจักร

วัดเสมียนนารี

พญาไท

วัดไผ่ตัน

จอมทอง

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

พระโขนง

วัดวชิรธรรมสาธิต

ดอนเมือง

วัดดอนเมือง

พระโขนง

วัดธาตุทอง

ดินแดง

วัดพรหมวงศาราม

ภาษีเจริญ

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

ตลิ่งชัน

วัดรัชฎาธิษฐาน

มีนบุรี

วัดบำเพ็ญเหนือ

ทวีวัฒนา

วัดปุรณาวาส

ยานนาวา

วัดปริวาส

ทุ่งครุ

วัดทุ่งครุ

ยานนาวา

วัดยานนาวา

ธนบุรี

วัดเวฬุราชิณวรวิหาร

ราชเทวี

วัดดิสหงษาราม

บางกระปิ

วัดเทพลีลา

ราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะ

บางกอกน้อย

วัดเจ้าอาม

ลาดกระบัง

วัดสุทธาโภชน์

บางกอกใหญ่

วัดท่าพระ

ลาดพร้าว

วัดสาครสุ่นประชาสวรรค์

บางขุนเทียน

วัดเลา

วังทองหลาง

วัดบึงทองหลาง

บางเขต

วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร

สวนหลวง

วัดยาง

บางคอแหลม

วัดราชสิงขร

สะพานสูง

วัดราชโยธา

บางแค

วัดบุณยประดิษฐ์

สายไหม

วัดอยู่ดีบำรุงธรรม

บางซื่อ

วัดมัชฌันติการาม

หนองแขม

วัดอุดมรังสี

บางนา

วัดบางนาใน

หนองจอก

วัดหนองจอก

บางบอน

วัดนินสุขาราม

หลักสี่

วัดหลักสี่

บางพลัด

วัดวิมุตยาราม

ห้วยขวาง

วัดอุทัยธาราม


          กทม.ยกเว้นไม่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ 4 เขต คือ เขตพระนคร ดุสิต ป้อม ปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ เนื่องจากอยู่ใกล้เคียงกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

๓. การถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

          ณ สถานที่ ที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดให้เป็นศูนย์กลางของประชาชน ในจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อให้การจัดพิธีเป็นขั้นตอน สมพระเกียรติมากที่สุด โดยยึดตามพิธีการจากการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ การจัดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ

          พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดริ้วกระบวนพระราชอิสริยยศไว้รวม ๖ ริ้วขบวนประกอบด้วย วันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

           - ริ้วกระบวนที่ ๑ เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
           - ริ้วกระบวนที่ ๒ เชิญพระโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
           - ริ้วกระบวนที่ ๓ เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคานเวียนพระเมรุโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ครบ ๓รอบแล้วเชิญพระโกศประดิษฐานบนพระเมรุ วันเก็บพระอัฐิ
           - ริ้วกระบวนที่ ๔ เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระราชสรีรางคาร โดยพระวอสีวิกากาญจน์จากพระเมรุ  ท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง อันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายหลังบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ
           - ริ้วกระบวนที่ ๕ เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
           - ริ้วกระบวนที่ ๖ วันบรรจุพระราชสรีรางคาร เชิญพระราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ หมายถึง, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คือ, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ความหมาย, พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu