ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา คือ, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา ความหมาย, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 6
พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา

สุภาษิต แปลว่า  ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ=ดี,  ภาษิต=กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ   ยึดถือเป็นหลักใจได้

พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา  แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต (หรือ พระพุทธพจน์) ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต  ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต บ้าง สาวกภาษิต บ้าง แม้แต่คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัสรับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ  เรียกว่า เทวดาภาษิต เป็นต้น

ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวัง  มิใช่ว่า เห็นว่าเป็นพุทธศาสนสุภาษิต หรือเห็นเป็นคำบาลี  แล้วก็เดาเอาว่าเป็นพระพุทธพจน์ โดยมิได้ดูที่มาของสุภาษิตนั้นให้แน่นอน อาจจะเป็นการตู่พระพุทธวจนะได้

คำสอนในพระพุทธศาสนามีองค์ 9 ประการ ที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ ได้แก่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และ เวทัลละ

พุทธศาสนสุภาษิต ได้มาจากเนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในคำสอนดังกล่าว ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นเนื้อความสั้น ๆ ที่ทรงคุณค่า ให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ ให้ผู้ที่ได้ศึกษาแล้ว มีความรู้ความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักธรรมประจำใจ เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ ในแนวทางที่ถูกที่ควร ตรงทาง  อันจะนำไปสู่ความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิตของตน แล้วยังเป็นการเสริมสร้างสันติสุข ในสังคมโลกอีกด้วย

ตัวอย่างพุทธศาสนสุภาษิต

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย        ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต          คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก 

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ            คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

อสาธุ สาธุนา ชิเน             พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา      เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

อโรคฺยปรมา ลาภา            ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง

อปฺปมตฺตา น มียนฺต           ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย

ที่มา
https://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai.php
https://www.heritage.thaigov.net/religion/proverb/proverb.htm

พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา คือ, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา ความหมาย, พุทธศาสนสุภาษิต ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu