ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หมายถึง, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คือ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ความหมาย, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

         คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2504 กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของ นายสมพล เกยุราพันธุ์ นักการเมืองชื่อดังในอดีต เป็นนักการเมือง ที่เคยร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 อดีตรัฐมนตรีเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปัจจุบัน สมรส กับ นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ นักธุรกิจ มีบุตรชาย 2 คน และบุตรสาว  1 คน


การศึกษา
       

รางวัลต่างๆ


     - Thailand Tatler Award Most talked about personality of the year จัดโดย Thailand Tatler ปี 2539 
     - รางวัลเกียรติคุณวิจิตรแพรวา เป็นผู้นำการแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรวา จัดโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2539
     - ศิษย์เซนต์โยเซฟตัวอย่าง “นวุฒิพรรษ” สาขาการเมือง (ผู้มีความประพฤติดี และรางวัลมารยาทงาม) จัดโดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2540
     - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540
     - รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ยอดหญิง 2540 โดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ปี 2540
     - สาวเปรียว ประจำปี 2541 จากนิตยสารเปรียว
     - ประกาศเกียรติคุณได้รับโหวตจากผู้ฟังรายการ “เวทีผู้หญิง” เป็นสตรีเพชรงามในสายอาชีพ นักการ   เมือง ปี 2541
     - คนรักรัฐธรรมนูญ จัดโดยชมรมคนรักรัฐธรรมนูญร่วมกับรัฐสภา ปี 2541
     - นักสุขศึกษาดีเด่น สาขาการบริหารนโยบาย จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปี 2546
     - Tobacco-Free World Award 2003 จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
     - 19 สิงหาคม 2546 รับพระราชทานรางวัล Mental Health Princess Award ในฐานะผู้มีผลงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดระหว่างประเทศดีเด่น จากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ
     - สตรีไทยดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2547 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

การทำงานทางการเมือง


ประวัติการทำงานทางการเมือง

     - 22 มีนาคม 2534 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 12 พรรคพลังธรรม (บางเขน, หลักสี่, ดอนเมือง, สายไหม, มีนบุรี, หนองจอก, คลองสามวา) ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 1/3 ของพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานคร 
     - 13 กันยายน 2535 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 7 พรรคพลังธรรม (ลาดพร้าว, วังทองหลาง, บางกะปิ, บึงกุ่ม, คันนายาว, สะพานสูง) และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองโฆษกรัฐบาล (สมัยรัฐบาลชวน 1/1) 
     - สิงหาคม 2536 การจัดตั้งมูลนิธิผู้หญิงเพื่อประชาธิปไตย และกลุ่มผู้หญิงกับการเมือง ซึ่งต่อมา พัฒนาเป็นสถาบันผู้หญิงกับการเมือง (เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีความรู้ความเข้าใจในการเมืองที่ถูกต้อง และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น) 
     - พ.ศ. 2537 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคพลังธรรม (เป็นเลขาธิการพรรคผู้หญิงคนแรก) 
     - 25 ตุลาคม 2537 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รัฐบาลชวน 1/2) 
     - 2 กรกฎาคม 2538 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 7 พรรคพลังธรรม (บางกะปิ, บึงกุ่ม, วังทองหลาง, คันนายาว, สะพานสูง) 
     - 18 กรกฎาคม 2538 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหญิงคนแรก) (สมัยรัฐบาลบรรหาร 1) 
     -  17 พฤศจิกายน 2539 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 7 (บางกะปิ, บึงกุ่ม, วังทองหลาง, คันนายาว, สะพานสูง) โดยเป็น ส.ส. ของพรรคพลังธรรมเพียงคนเดียวในสภา
ธันวาคม 
     -  ธันวาคม 2541 จัดตั้งโครงการ “ไทยพึ่งไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกงานให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพของตนเองได้ ในยามที่ประเทศกำลังประสบกับ ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
     -  กรกฎาคม 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย 
     -  9 มกราคม 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย 
     -  17 กุมภาพันธ์ 2544 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     -  13 มีนาคม 2548 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์


       - 5 ธันวาคม 2535 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
       - 5 ธันวาคม 2536 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
       - 5 ธันวาคม 2537 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
       - 5 ธันวาคม 2538 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
       - 5 ธันวาคม 2539 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ร.ม.)
       - 5 ธันวาคม 2542 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
       - 5 พฤษภาคม 2548ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า
       - 5 ธันวาคม 2548 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ข้อมูลจาก : https://www.sudarat.com

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หมายถึง, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คือ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ความหมาย, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu