ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ หมายถึง, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ คือ, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ความหมาย, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
อายุ 62 ปี
เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2489
 
 การศึกษา
 พ.ศ.2507 ป.กศ. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 พ.ศ.2509 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 พ.ศ.2513 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 
 การทำงาน
 พ.ศ.2547 รองประธานศาลฎีกา
 พ.ศ.2546 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 พ.ศ.2543 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 พ.ศ.2542 ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์
 พ.ศ.2541 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 พ.ศ.2538 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 พ.ศ.2537 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3
 พ.ศ.2533 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 พ.ศ.2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
 พ.ศ.2530 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 พ.ศ.2528 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี
 พ.ศ.2527 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่
 พ.ศ.2526 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
 พ.ศ.2521 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
 พ.ศ.2519 ผู้พิพากษาศาลแขวงนครสวรรค์
 พ.ศ.2517 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย
 พ.ศ.2516 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
 พ.ศ.2515 ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 
 ราชการพิเศษ
 พ.ศ.2548
    ประธานกรรมการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลสูง
     ประธานอนุกรรมการกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
     ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
     ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
     ประธานกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
     กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 พ.ศ.2547
    อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาวางแนวทางการใช้ดุลพินิจและเหตุผลในการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา
 พ.ศ.2546
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักสูตรและแผนการพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 พ.ศ.2540 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 พ.ศ.2535 มหาวชิรมงกุฎ
 พ.ศ.2532 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 พ.ศ.2529 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 พ.ศ.2526 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 พ.ศ.2523 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
 พ.ศ.2521 ตริยาภรณ์ช้างเผือก

ที่มา https://www.supremecourt.or.th/webportal/supremecourt/content.php?content=component/content/view.php&id=72ในหลวงโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง3องคมนตรีใหม่

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 ประกอบกับ มาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดังต่อไปนี้

1. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นองคมนตรี

2. นายศุภชัย ภู่งาม เป็นองคมนตรี

3. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

ที่มา https://news.sanook.com/politic/politic_267871.php


ชาญชัย ลิขิตจิตถะ, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ หมายถึง, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ คือ, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ความหมาย, ชาญชัย ลิขิตจิตถะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu