ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หมายถึง, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือ, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ความหมาย, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

          พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People"s Alliance for Democracy: PAD) เกิดจากการรวมตัวกันของหลายองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรอิสระภาคประชาชน จุดประสงค์หลักของการรวมตัวเพื่อกดดันขับไล่ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจส่วนตัวและคนสนิทและประพฤติผิดอีกหลาย ๆ อย่างอันไม่สมควรในการเป็นผู้บริหารประเทศ โดยมีแกนนำ 5 คน ได้แก่

1. สนธิ ลิ้มทองกุล
2. พล.ต. จำลอง ศรีเมือง
3. สมศักดิ์ โกศัยสุข
4. พิภพ ธงไชย
5. สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

ผู้ประสานงาน

สุริยะใส กตะศิลาเปิดตัว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

          10 ก.พ. 2549 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปิดตัวอย่างเป็นทางการวานนี้ ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ระบุจะเคลื่อนไหวไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออก

          นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เป็นผู้แถลงรายละเอียด โดยกล่าวว่า องค์กร "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" ถือเป็นการรวมตัวที่ต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ เป็นการรวมกันเฉพาะกิจ ซึ่งการใช้เวลาดำเนินกิจกรรมร่วมกันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

          “เฉพาะกิจในที่นี้อาจจะ 1 สัปดาห์ 1 เดือน หรือ 2 ปี เราไม่ทราบ แต่ว่าภารกิจหลักของเราก็คือผูกอยู่กับการตัดสินใจของท่านนายกฯ ด้วย ถ้าตัดสินใจลาออกตามข้อเรียกร้อง อายุของกรรมการชุดนี้ก็อาจจะจบไปด้วย แต่ถ้าท่านยืนยันที่จะอยู่ต่อ ภารกิจของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ต้องอยู่ต่อ”

          โครงสร้างของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ใช้รูปแบบคณะกรรมการ และมีที่ปรึกษา โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายรณรงค์เคลื่อนไหว ฝ่ายประสานงานพันธมิตร และฝ่ายกองเลขาการ แนวร่วมที่ได้มีการประสานงานกันอย่างเป็นทางการ และจะทำงานคู่ขนานกันไปมี 4 กลุ่มได้แก่

          กลุ่มแรก ผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคม มีนายสุเทพ อัตถากร เป็นแกนนำ

          กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มวุฒิสภาเพื่อการปฏิรูปการเมืองขณะนี้ประกาศเข้าร่วม 9 คน มีน.พ. นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นายการุณ ใสงาม และนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นอาทิ

          กลุ่มที่ 3 คือเครือข่ายนักวิชาการเพื่อการปฏิรูปการเมือง นำโดย นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล และนายบรรเจิด สิงคะเนติกลุ่มที่ 4 เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในต่างจังหวัดซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกในการประสานงาน

          สำหรับ พันธกิจของพันธมิตเครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มี 3 ข้อคือ

          ข้อที่ 1 รณรงค์ผลักดันให้นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ที่ขาดความชอบธรรมขั้นพื้นฐาน ลาออกจากตำแหน่ง

          ข้อที่ 2 เปิดโปงความไม่ชอบธรรม และวาระซ่อนเร้นของระบอบทักษิณ

          ข้อที่ 3 ประสานกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม ผลักดันการปฏิรูปการเมืองไทยครั้งที่ 2 โดยยึดแนวทางลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

          นายสุริยะใสกล่าวว่า หลักการทำงานของพันธมิตรเครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือ เน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดรูปแบบการประสานงานภายใต้ฉันทามติของกลุ่ม ไม่ผูกมัด และคำนึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรเครือข่าย หากจะเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นและกิจกรรมอื่นๆ ก็จะให้อิสระต่อกัน

          แนวทางการเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประกอบไปด้วย

          1. การใช้แนวทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เช่น ร่วมเข้าชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อ ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 303 304 ถอดถอนนายกฯ ทักษิณ ออกจากตำแหน่ง

          2. ล่าประชามติประชาชนทั่วประเทศ เรียกร้องให้นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกฯ ทักษิณ มีพฤติกรรมเข้าข่ายซุกหุ้น ภาค 2 และจะยื่นประชามติที่ได้ทั้งหมดให้ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญกลับตัวกลับใจ คืนโอกาสที่มอบให้คุณทักษิณไปเมื่อ 5 ที่แล้ว กับสังคม เพราะโอกาสที่ให้นายกฯ คนนี้ไป นายกฯ ได้ใช้โอกาสนั้นไปกอบโกยและแสวงหาประโยชน์กับพวกพ้องและตระกูลตนเองอย่างให้อภัยมิได้ ฉะนั้น ตุลาการ มีไม่กี่ท่านหรอก 2-3 ท่าน ที่สารภาพว่าให้โอกาสคุณทักษิณเพียงเพราะมีประชาชนล้านกว่าคนล่าชื่อไป และกลัวศาลรัฐธรรมนูญถูกเผา

          3. การใช้แนวทางเคลื่อนไหวมวลชน เช่น จัดชุมนุมปราศรัยใหญ่และย่อย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อชี้ให้เห็นถึงอันตรายของระบอบทักษิณ นี่จะมีการแจกแจงรายละเอียดอีกทีหนึ่ง หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งแรก จะมีการแถลงปฏิทินกิจกรรมให้เห็นทั้งหมด

          4. จัดอภิปรายเสวนาทางวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลอีกด้านกับประชาชนและสังคม ได้เห็นถึงความฉ้อฉลและความล้มเหลวทางนโยบายของรัฐบาล

          5. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ หรือวีซีดี เพื่อเผยแพร่ความจริงที่ถูกปกปิด บิดเบือน สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง (ตัวอย่างสติ๊กเกอร์) อันนี้ชาวต่างประเทศอยากมีส่วนร่วมก็ใช้ตัวนี้ "Thaksin Out" นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง "ทักษิณ ออกไป" อันนี้อาจจะเหมาะกับวัยรุ่น ไทยคำ อังกฤษ ทำมา 3 แบบ ตามสเปก แล้วแต่จะเลือก

          ทั้งนี้ นายระพี สาคริก นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ นายปราโมทย์ นาครทรรพ ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับพันธมิตรประชาชนฯ ด้วย

          สำหรับกรรมการของพันธมิตรประชาชน ฯ จำนวน 15 คนประกอบไปด้วย นายพิทยา ว่องกุล ประธาน ครป., นายพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษา ครป., นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน( กปพช.), น.ส. รสนา โตสิตระกูล เครือข่าย 30 องค์กรต้านคอร์รัปชั่น, นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน, ตัวแทนนายสนธิ ลิ้มทองกุล ,นายปรีดา เตียสุวรรณ เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อการปฏิรูปการเมือง, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการจากสถาบัยราชภัฎนครราชสีมา, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข, นายศิริชัย ไม้งาม, คุณสุวิทย์ วัดหนู จากองค์กรสลัมเพื่อประชาธิปไตย, น.ส. กชวรรณ ชัยบุตร เลขาธิการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.), นายวีรพล โสภา, นายอวยชัย วะทา จากเครือข่ายครูคัดค้านการถ่ายโอนสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนาย เพียร ยงหนู

ที่มา https://www.ftawatch.org/news/view.php?id=8036


พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หมายถึง, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือ, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ความหมาย, พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu