ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พรรคมัชฌิมาธิปไตย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายถึง, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ, พรรคมัชฌิมาธิปไตย ความหมาย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พรรคมัชฌิมาธิปไตย

หัวหน้าพรรค : นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน

เลขาธิการพรรค : นางพรทิวา นาคาศัย

โฆษกพรรค : นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ

สำนักงานใหญ่ : 131 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นโยบายพรรค :ชีวิตร่ำรวย ประชาเป็นสุข ได้รับความเป็นธรรม

สีของพรรค : แดงและน้ำเงิน

 

 

พรรคมัชฌิมาธิปไตย (Neutral Democratic Party) เดิมชื่อ พรรคมัชฌิมา เป็นพรรคการเมือง ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มมัชฌิมา ซึ่งนำโดยนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน (ภรรยานายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และกลุ่มนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาราช มีนโยบายรวม 42 ข้อ โดยนโยบายหลัก ๆ ได้แก่ ขุดบ่อน้ำทั้งประเทศ 9 ล้านบ่อ, ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสาย เหลือเพียง 15 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี, ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรในราคาที่สูง, เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี เป็นต้น

 

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติให้นายประชัยพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เนื่องจากวินิจฉัยว่า การยื่นใบลาออกของนายประชัยตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีผลโดยสมบูรณ์แล้ว และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมของพรรคได้มีมติให้ นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน เป็นหัวหน้าคนใหม่สืบไป รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค โดยมีทั้งหมด 14 คน แต่ยังคงนโยบายเดิม รวมทั้งเปลี่ยนที่ทำการพรรคใหม่ด้วยจาก ชั้น 10 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นเลขที่ 131 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ตั้งเดิมของกลุ่มมัชฌิมา

 

 


กรรมการผู้บริหารพรรค

 

นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน หัวหน้าพรรค

นางพรทิวา นาคาศัย เลขาธิการพรรค

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย รองหัวหน้าพรรค

พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์ รองหัวหน้าพรรค

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา รองหัวหน้าพรรค

นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ รองหัวหน้าพรรค

ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร รองเลขาธิการพรรค

นายดิษฐ์อัชพณ สูตรสุคนธ์ รองเลขาธิการพรรค

นายศุภพรพงษ์ ชวนบุญ โฆษกพรรค

นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ รองโฆษกพรรค

 

นโยบายพรรค

พรรคมัชฌิมาธิปไตย มีนโยบายพรรค 42 ข้อ แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม คือ

 

บททั่วไป

ด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังและการลงทุน

ด้านการคมนาคมขนส่ง

ด้านแรงงาน

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านพลังงาน

ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกร

ด้านที่ดินและแหล่งน้ำ

ด้านการบริหารระบบราชการและส่วนท้องถิ่น

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านสาธารณสุข

ด้านการส่งเสริมกลุ่มสตรีและความมั่นคงของสถาบันครอบครัว

ด้านกีฬา ข้อมูลจาก :  https://www.matchima.or.th

 


พรรคมัชฌิมาธิปไตย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย หมายถึง, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ, พรรคมัชฌิมาธิปไตย ความหมาย, พรรคมัชฌิมาธิปไตย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu