ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ หมายถึง, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คือ, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ความหมาย, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

สกุลยศและพระอิสริยยศ
          - หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470) 
          - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2477) 
          - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (2 มีนาคม พ.ศ. 2477 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2487) 
          - พระพี่นางกัลยาณิวัฒนา (ทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์) (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2493) 
          - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอิสริยยศกลับคืนดังเดิม) (25 มีนาคม พ.ศ. 2493 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538) 
          - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 - 2 มกราคม พ.ศ. 2551)


พระเศวตฉัตร

         สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีสกุลยศชั้นเจ้าฟ้า ดังนั้น จึงได้รับพระราชทานเบญจปฎลเศวตฉัตร หรือ เศวตฉัตร 5 ชั้น กางกั้นพระโกศ เพื่อเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ต่อมา ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน 7 วันพระราชทานพระศพนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงพระเกียรติคุณ เป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่ง โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยให้เจ้าพนักงานจัดสัปตปฎลเศวตฉัตรหรือเศวตฉัตร 7 ชั้น กางกั้นพระโกศ พระราชทานเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศสืบไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี้
               - เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
               - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ 
               - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า 
               - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
               - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ 
               - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ 
               - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ 
               - เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 
               - เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 และ 9 ชั้นที่ 1 
               - เหรียญกาชาดสรรเสริญ

พระยศทางทหาร

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศทหารและแต่งตั้งนายทหารชั้นพิเศษเป็นกรณีพิเศษแก่พระองค์ เป็นลำดับ มาดังนี้
               - พันโท และ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (27 มีนาคม พ.ศ. 2527)
ราชองครักษ์พิเศษ (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) 
               - นาวาโทหญิง นาวาอากาศโทหญิง และ นายทหารพิเศษ ประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน และประจำกองนักเรียน
นายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (3 มิถุนายน พ.ศ. 2527) 
               - พลตรีหญิง พลเรือตรีหญิง และ พลอากาศตรีหญิง (19 มกราคม พ.ศ. 2532) 
               - พลโทหญิง พลเรือโทหญิง และ พลอากาศโทหญิง (20 เมษายน พ.ศ. 2538) 
               - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538) 
               - พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง กับ นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และประจำกองพันทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ (22 มิถุนายน พ.ศ. 2540)


พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ หมายถึง, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คือ, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ความหมาย, พระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu