ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา หมายถึง, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา คือ, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา ความหมาย, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา

"ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ  ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา"

ภูมิพะโล มะหาราชา   ภูปาโล ทะสะธัมมิโก
เท์ว หิ วัสสะสะหัสสานิ  ปัญจัสสะตาธิกานิปิ
ปัญญาสะ อุตตะราเนวะ  ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเล
ตัส์มิง สังวัจฉะเร ภัทเท  โส อะสีต์ยายุวัฑฒะโก
ชินัสสะ สาสะเน สัทโธ  ปะสันโน พุทธะมามะโก
ยะตีนัง สีละธารีนัง   โสปัตถัมภะทะโท สะมัง
อะยัง ภัททะมะหาราชา  วิทู รัฏฐะปะสาสะเน
เขมัญจะ สัมปะวัตเตติ   โสตถิญจะ รัฏฐะวาสินัง
เสฏโฐ เสฏฐันทะโท ราชา  ทะทะมาโน อะภิกขะณัง
ยัตถะ อันธะตะมัง โหติ  ทีปะโท วิยะ จักขุโท
ตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต  สะมุปปาเทติ ผาสุกัง
ตัส์มา เสฏโฐ มะหาราชา  ทัยยินโท ธัมมะขัตติโย
ภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง   จิรัง โหติ อะติปปิโย
ระตะนัตตะยานุภาเวนะ  กะตะปุญญานะ เตชะสา
ทีฆายุโก มะหาราชา   วัณณะวา จะ สุเขธิโต
พะลูเปโต อะนีโฆ จะ   อะโรโค โหตุ นิพภะโย
สัพเพ เทวานุโมทันตุ   เตชะวันโต ยะสัสสิโน
อะภิปาเลนตุ รักขันตุ   อิมัง ภูมิพะลัง สะทาติฯ

พระราชวิสุทธิดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9)    ... ตรวจแก้
วุฒินันท์ กันทะเตียน ป.ธ.9     ... แต่ง

คำอ่าน    
เท์ว  อ่านว่า ทะ-เว   (ออกเสียง ทะ  เร็วกว่าปกติ)  
ยัส์มิง  อ่านว่า ยัด-สะ-หมิง,  ตัส์มิง อ่านว่า ตัด-สะ-หมิง (ออกเสียง สะ เร็วกว่าปกติ)
อสีต์ยายุวัฑฒะโก  อ่านว่า  อะ-สี-ตะ-ยา-ยุ-วัด-ทะ-โก (ออกเสียง ตะ เร็วกว่าปกติ)
(แปลว่า เจริญพระชนมพรรษา แปดสิบพรรษา)อานิสงส์ของการสวดมนต์

- บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ
- ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี
- ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล
- ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
- ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
- ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดี มีชัยเจริญงอกงามในชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก
บทสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดทำโดย ไทยทีวีสีช่อง 3 และ 7-Eleven
https://www.thaitv3.com/tamdee/pray.html

ขอบคุณภาพจาก
www.matichon.co.thคำถวายพระพรชัยมงคล องค์ภูมิพลมหาราชา(คำแปล=สำหรับสวดสรภัญญะ)

อ่า…องค์พระภูบาล  ศิระกรานนบบังคม
ล้ำเลิศประเสริฐสม   เอกบรม ธ ราชัน
ครบแปดสิบพรรษา   ปวงประชาทุกชีพชั้น
น้อมนบอภิวันท์    ปีห้าศูนย์ ธ คุณครอง
ทรงเปรื่องพระปรีชา   ปกไพร่ฟ้าล้วนสุขผอง
ธารธรรม ธ เรืองรอง   รินหลั่งชื่นผืนดินไทย
ทุกข์ถมไทยมืดมิด   เทียนชีวิตจะส่องใส
เปล่งแสงอันอำไพ   ทิพเนตรแจ้งเหตุดล
ล้วนไทยรักในหลวง   เทิดเหนือดวงฤทัยท้น
ถวายชัย (ชัยยะ) มงคล   “ภูมิพล” พระบุญญา
อัญเชิญพระไตรรัตน์   บุญสมบัติแห่งปวงข้า
ทวยเทพไท้เทวา    ปกรักษาคุ้มครองกัน
โรคาภะยันตราย    ปลาตไร้มลายพลัน
ทรงสุขเกษมสันต์   ธ ทรงธรรม์ ทรงพระเจริญฯ

(วุฒินันท์ กันทะเตียน ป.ธ.9 : ผู้ร้อยกรอง)


คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา หมายถึง, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา คือ, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา ความหมาย, คำถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu