ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 หมายถึง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 คือ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ความหมาย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรสยาม วันที่ 10 ธันวาคม 2475

         
รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ ฉบับที่ได้ประกาศใช้หลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ได้บัญญัติให้รัฐสภาอยู่ภายใต้การควบคุมและฝึกสอนของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะบทเฉพาะกาลได้บัญญัติว่า สภาผู้แทนราษฎรในระยะเริ่มแรกให้ ให้ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทมีจำนวนเท่ากัน ประเภทที่ 1 ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ส่วนประเภทที่ 2 ได้รับการ แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้โดยเชื่อกันว่าสมาชิกประเภทที่ 1 เป็นผู้มีประสบการณ์น้อยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตย   จะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเหล่านั้นจากสมาชิกประเภทที่ 2  การกำหนดให้มีสมาชิกประเภท 2 นี้  เดิมดำริจะให้มีอยู่เพียง 10 ปีเท่านั้นสภาผู้แทนทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติ และควบคุมการบริหาร  ราชการแผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งนายกับรัฐมนตรีอย่างน้อย 14 นาย แต่ไม่เกิน 24 นาย ในจำนวนดังกล่าวนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวน 14 นาย ต้องเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นอกจากนั้นเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถดี คณะรัฐมนตรีบริหารงานโดยรับผิดชอบต่อสภาผู้แทน


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 หมายถึง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 คือ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ความหมาย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu