ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร หมายถึง, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร คือ, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ความหมาย, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร

          หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ กับ หม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยาและได้ทรงเษกสมรสกับ เจ้าหญิงศรีพรหมา ณ น่าน และทรงได้รับการยกย่องให้เป็น   บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่

          หม่อมเจ้าสิทธิพร เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ที่กรุงลอนดอน    

          พ.ศ. 2444  ทรงเริ่มรับราชการที่กระทรวงพระคลัง ต่อมาได้ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกษาปณ์ และอธิบดีกรมฝิ่น                

          พ.ศ. 2464  ทรงลาออกจากราชการ  เพื่อทรงประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ณ บ้านบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          หม่อมเจ้าสิทธิพร ได้ทรงบุกเบิกการเกษตรแผนใหม่  ณ  ฟาร์มบางเบิด ทรงริเริ่มนำรถแทรกเตอร์มาใช้ในการเกษตรเป็นครั้งแรก ทรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ดกเป็นครั้งแรกที่บางเบิด  ทรงสั่งพันธุ์แตงโมจากอเมริกา เพื่อปลูกและจำหน่าย

          หม่อมเจ้าสิทธิพร ทรงริเริ่มทดลองปลูกยาสูบ ซึ่งบ่มด้วยความร้อน ต่อมากลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรทางภาคเหนือเป็นอย่างมาก

         เมื่อ พ.ศ. 2476 หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ  และได้ถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวาง แล้วได้ย้ายไปคุมขังที่เกาะเต่า ก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี พ.ศ. 2487

         พ.ศ. 2490  หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

        พ.ศ. 2491 ได้รับรางวัลแมกไซไซ ด้านบริการสาธารณะ เมื่อ พ.ศ. 2510                                                                          

        พ.ศ. 2514 หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ถึงชีพิตักษัยผลงานเด่น

          - พระองค์ทรงริเริ่มเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นสายพันธุ์ไข่ดก 

          - ทรงริเริ่มปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียที่บ่มด้วยความร้อน 

          - ทรงแนะนำให้ปลูกข้าวโพด โดยใช้พันธุ์จากไร่บางเบิด  

          - ทรงมีบทบาทที่ทำให้ข้าวไทยพันธุ์ปิ่นแก้ว                                                                 

          - ทรงประดิษฐ์ชวเลขแบบไทยขึ้น 

          - ทรงรณรงค์กำจัดโรคระบาดสัตว์ที่แพร่ในสัตว์ จำพวกวัว ควาย                       

          - ทรงพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไร่นาแบบผสม 

          - ทรงทำไร่ทดลองปลูกองุ่น ผัก มะนาว และผลไม้อื่นๆ 

          - ทรงเผยแพร่ความรู้ลงในหนังสือพิมพ์กสิกร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ      

          ดังนั้นจากผลงานเหล่านี้เอง จึงทำให้หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร  ได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกทดลองและศึกษาความก้าวหน้าในด้านเกษตรแผนใหม่ของไทย และในปีพุทธศักราช 2510 พระองค์ทรงได้รับรางวัลแมกไซไซ ในสาขาบริการสาธารณะ ที่มา www.pcccr.ac.th

 คุณธรรมที่ได้รับการยกย่อง

          หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ทรงมีความสนใจด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก และทรงอุทิศพระองค์เพื่องานพัฒนาการเกษตรของไทย  คุณธรรมที่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องและควรเอาเป็นแบบอย่าง มีดังนี้ 

         -   ความอดทนในการพัฒนาการเกษตรของไทย  คือ การทำงานเกษตรนั้นต้องอาศัยระยะเวลาและความเอาใจใส่ ต่องานนั้นๆ พระองค์ทรงใส่พระทัยในงานที่ทรงกระทำ และกระทำด้วยความอดทน บากบั่น 

        -  ความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเกษตร คือ พระองค์ทรงมีพระทัยแน่วแน่ที่จะพัฒนาการเกษตรของไทย และได้ทรงกระทำโดยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมาก จนพระองค์ทรงประสบความสำเร็จ 

       -  ความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม คือ พระองค์ทรงละทิ้งตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในบางช่วงของชีวิต เพื่ออุทิศเวลาแก่การพัฒนาการเกษตรของไทย 

       -  การเป็นผู้นำที่ดีในกาพัฒนา คือ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าทดลองนำพันธุ์พืชจากต่างประเทศมาปลูก ดูแล และเลี้ยงดูในประเทศไทย 

       -  ความพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ คือ พระองค์ทรงพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ของพระองค์โดยการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ในหนังสือพิมพ์ และทรงประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม และความถูกต้องจากคุณธรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงทำให้ หม่อมเจ้าสิทธิพร  กฤดากร ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่  ของไทย     


หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร หมายถึง, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร คือ, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ความหมาย, หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu