ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day), วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) หมายถึง, วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) คือ, วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ความหมาย, วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

ความเป็นมาวันสิ่งแวดล้อมโลก

          จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมที่เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conferenceonthe Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆ รวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

          ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ นอกจากนั้นยังมีผู้สังเกตการณ์กว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ซึ่ง ผลการประชุมนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP : United Nation Environment Programme) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นและจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน

          ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 อันเป็นวันเริ่มการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้รับประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)คำขวัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก

พ.ศ. 2528 (1985) เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม 
                               Youth, Population and Environment

พ.ศ. 2529 (1986) ต้นไม้เพื่อสันติภาพ  
                               A Tree for Peace

พ.ศ. 2530 (1987) Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development

พ.ศ. 2531(1988)  การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                                When people put the environment first, development will last

พ.ศ. 2532 (1989)  ภาวะโลกร้อน
                                Global Warming ; Global Warming

พ.ศ. 2533 (1990)  เด็ก และสิ่งแวดล้อม
                                Children and the Environment (Our Children, Their Earth)

พ.ศ. 2534 (1991) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                               Climate Change : Need for Global Partnership

พ.ศ. 2535 (1992)  Only One Earth : Care and Share
 
พ.ศ. 2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle

พ.ศ. 2537 (1994)  โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน
                                 One Earth, One Family

พ.ศ. 2538 (1995)  ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก
                                We The Peoples, United for the Global Environment

พ.ศ. 2539 (1996)  รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา
                                Our Earth, Our Habitat, Our Home

พ.ศ. 2540 (1997) เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก
                               For Life one Earth

พ.ศ. 2541(1998) เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
                              For Life on Earth "Save our Seas"

พ.ศ. 2542 (1999)  รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
                                "Our Earth, Our Future...Just Save It"

พ.ศ. 2543 (2000) ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา
                               2000 The Environment Millennium : Time to Act

พ.ศ. 2544 (2001) เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต
                               CONNECT with the World Wide Web of Life

พ.ศ. 2545 (2002) ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต
                               Give Earth a Chance

พ.ศ. 2546 (2003) รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน
                               Water - Two Billion People are Dying for it!

พ.ศ. 2547 (2004) "Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?"
                               "ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย" 

พ.ศ. 2548 (2005) เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก
                               GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET! 

พ.ศ. 2549 (2006) เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ
                               DON"T DESERT DRYLANDS! 

พ.ศ. 2550 (2007) หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง
                               MELTING ICE - A HOT TOPIC ?

พ.ศ. 2551 (2008) ลดวิกฤตโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
                               Kick the Habit - Towards a low carbon economy

พ.ศ. 2552 (2009) คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน
                               Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day), วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) หมายถึง, วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) คือ, วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ความหมาย, วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu