ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา หมายถึง, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา คือ, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ความหมาย, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

          พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันบนพระเพลา ( ตัก ) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย เป็นกิริยานั่งสมาธิ มองเห็นพระวรกายซูบผอมจนพระอัฐิ ( กระดูก ) และพระนหารุ ( เส้นเอ็น ) ปรากฏ


ความเป็นมาของปางบำเพ็ญทุกรกิริยา

          พระบรมโพธิสัตว์ทรงศึกษาจนสำเร็จสมาบัติ ๗ จากสำนักอาฬารดาบสและสมาบัติ ๘ จากสำนักอุทกดาบส อุทกดาบสได้ตั้งพระบรมโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งอาจารย์เสมอด้วยตนเอง แต่พระบรมโพธิสัตว์เห็นว่าวิชาที่ศึกษามายังมิใช่หนทางแห่งโพธิญาณ จึงอำลาออกจากสำนัก ทรงแสวงหาหนทาง ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม มีปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ เป็นอุปัฏฐาก พระบรมโพธิสัตว์ทรงกระทำทุกรกิริยา เช่น ลดอาหารลงทีละน้อยจนถึงงดเสวย ร่างกายซูบผอม พระโลมา ( ขน ) มีรากเน่าหลุดออกมา แลเห็นพระอัฐิได้ชัดเจน ไปทั่วพระวรกาย จะลุกขึ้นก็เซล้มลงไปแทบสิ้นพระชนม์

 ข้อมูลจาก www.dhammathai.org


พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา หมายถึง, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา คือ, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ความหมาย, พระพุทธรูป ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu