ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท หมายถึง, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท คือ, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท ความหมาย, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท

          การส่งเสริมการผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี ตามนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกลุ่มบุคคลธรรมดา ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสุราทั่วประเทศได้ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ผู้ผลิตสุราแช่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  ทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์สุราแช่ไม่ได้มาตรฐาน  ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์  ส่งผลให้จำนวนผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสาโท ที่เคยมีมากกว่า 1,000 ราย เหลืออยู่เพียง 300 - 400 รายเท่านั้น


เครือข่ายความร่วมมือเพื่อทำงานพัฒนาวิสาหกิจสุราแช่ชุมชน

          ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสุราแช่ที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการผลิต และตรวจสอบคุณภาพไวน์ผลไม้และสาโท  เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะการผลิต ไปถ่ายทอดสู่ผู้ผลิตในท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็น เครือข่ายความร่วมมือเพื่อทำงานพัฒนาวิสาหกิจสุราแช่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความสามารถด้านเทคนิคการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท

          จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดเครือข่ายการทำงาน ด้านการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์บริการเทคโนโลยีสำหรับชุมชน และมีไบโอเทคเป็นแกนประสานและขยายผล   นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสุราแช่และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นให้เป็นห้องปฏิบัติการของวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งใช้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้คำปรึกษา  และตรวจวิเคราะห์  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

          ความรู้จากการพัฒนา การฝึกอบรม ถูกรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “ไวน์ผลไม้และสาโท ผลิตด้วยความมั่นใจได้อย่างไร” ซึ่งเป็นคู่มือการผลิตไวน์ผลไม้และสาโท สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจทั่วไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)


โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท หมายถึง, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท คือ, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท ความหมาย, โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu