ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

     9 สิงหาคม พ.ศ. 2538 "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก" (International Day Of the World’s Indigenous People) เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดย สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nation General Assembly) ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 ให้กำหนดให้ทศวรรษที่ 1994-2004 (พ.ศ. 2537-2547) เป็น "ทศวรรษสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก” (International Decade of the Worlds’ Indigenous Peoples) พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก" โดยถือเอาวันที่กลุ่มแรงงานชนพื้นเมืองเดิมของอนุสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและการปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2525 เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาที่ชนพื้นเมืองต้องเผชิญในขอบเขตของสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การพัฒนา การศึกษา และสาธารณสุข อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยปกป้องสิทธิชนพื้นเมือง เพราะกระแสโลกาภิวัตน์ได้กำลังทำลายจิตวิญญาณ ประเพณีและวิถีชีวิตของชนดั้งเดิมของโลกเหล่านี้ ซึ่งเคยดำรงอยู่แนบชิดกับธรรมชาติให้อ่อนแอลง กลายเป็นเหยื่อของระบอบทุนนิยมเสรีในปัจจุบัน ทำให้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ ท้าทายประชาคมโลกในยุคต้นศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมในโลกนี้กว่า 350 ล้านคน ใช้ภาษาพูดมากกว่า 5,000 ภาษา และศาสนาความเชื่ออีกนับหมื่น อาศัยอยู่ใน 70 ประเทศในทุกทวีปทั่วโลก

วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก, วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก หมายถึง, วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก คือ, วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก ความหมาย, วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

วันนี้ในอดีต : 29 สิงหาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนสิงหาคม

วันนี้ในอดีต : เดือนสิงหาคม

คำยอดฮิต

Sanook.commenu