ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หมายถึง, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก คือ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ความหมาย, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
           เป็นเรื่องที่แน่นอนและปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เราคนไทยทุกคน ตั้งแต่เริ่มร้อง อุแว้ๆๆๆ ออกจากท้องแม่มา จะต้องได้สิ่งนี้แน่นอน สิ่งนั้นก็คือ เลขประจำตัว ๑๓ หลัก (ยกเว้นบุคคลที่ผู้ปกครองไม่สนใจและไม่รู้เรื่อง) ปัจจุบันทางราชการเริ่มที่จะให้ความสำคัญต่อเลข ๑๓ หลักเป็นอย่างมาก แล้วท่านละ..เข้าใจความหมายของเลข ๑๓ หลัก ที่ติดตัวท่านมาตั้งแต่เกิดหรือยัง......ถ้าคำตอบคือ "ยังไม่รู้" เชิญตามเรามาสิครับ

 
• หลักที่ ๑ หมายถึงประเภทบุคคล ซึ่งมี ๘ ประเภท
ประเภทที่ ๑ ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๒ ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗
ประเภทที่ ๓ ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๔ ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗)
ประเภทที่ ๕ ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่นๆ
ประเภทที่ ๖ ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
ประเภทที่ ๗ ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ ๖ ซึ่งเกิดในประเทศไทย
ประเภทที่ ๘ ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย
• หลักที่ ๒ ถึงหลักที่ ๕ หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่ หมายถึงถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ ๒ และ ๓ หมายถึงจังหวัด // หลักที่ ๔ และ ๕ หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล
• หลักที่ ๖ ถึงหลักที่ ๑๐ กลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตร แล้วแต่กรณี
• หลักที่ ๑๑ และ ๑๒ หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มแล้วแต่กรณี
• หลักที่ ๑๓ คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข ๑๒ หลักแรก

ที่มา: https://www.navy.mi.th/nmp/mp3/_private/MP3_19.htm

 

 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หมายถึง, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก คือ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ความหมาย, เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu