ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปฎิวัติอุตสาหกรรม, การปฎิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง, การปฎิวัติอุตสาหกรรม คือ, การปฎิวัติอุตสาหกรรม ความหมาย, การปฎิวัติอุตสาหกรรม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปฎิวัติอุตสาหกรรม

 

Industrial Revolution: การปฎิวัติอุตสาหกรรม
เป็นสมัยการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตด้วยมือ หรือการหัตถกรรมมาเป็นการใช้เครื่องจักรกล หรือหมายถึงระบบโรงงาน ส่วนกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เน้นการเกษตรกรรม         และสังคมการค้าแบบแลกเปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรแทนเครื่องมือหัตถกรรม และมีระบบเงินตรา     การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการดำเนินต่อเนื่อง และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม      และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองขนานใหญ่จนไม่เหลือสภาพเดิมไว้
ระยะการเปลี่ยนแปลง
1) การเปลี่ยนแปลงช่วงแรก เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมทอผ้า ค.ศ.1760-1800
2) การปฏิวัติช่วงที่สองเป็นการปฏิวัติด้านการขนส่งทางรถไฟ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นถ่านหิน เหล็ก และเหล็กกล้า ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การขยายตัวเมือง และชุมชนโดยรอบ
3) การปฏิวัติช่วงที่สามเป็นการปฎิวัตินวัตกรรมทางเคมีและอิเลคโทรนิกส์อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยมีเยอรมนีกับสหรัฐเป็นผู้นำ
4) การปฎิวัติช่วงที่สี่ เป็นการปฎิวัติด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ และการผลิตน้ำมันที่ได้ดูดซับเงินทุนไว้เป็นจำนวนมาก
สมัยการปฎิวัติอุตสาหกรรม
1) สมัยเริ่มการปฎิวัติอุตสาหกรรม ค.ศ.1760 เป็นการผลิตของช่างผู้ชำนาญงาน    โดยอาศัยความสำนึก และความเคยชินมากกว่าอาศัยการวิจัยเป็นขั้นตอน เป็นสมัยการใช้ถ่านหิน  และไอน้ำ
2) การปฎิวัติอุตสาหกรรมระยะที่สอง ประมาณ ค.ศ.1860 เป็นสมัยการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีไฟฟ้า
ความเชื่อทางสังคมที่เกิดขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ   ลัทธิเสรีนิยม (Liberalism)    ลัทธิชาตินิยม (Nationalism)       ลัทธิเชื้อชาติ (Racism) ส่วนลัทธิการเมืองที่จำแนกได้คือ ประชาธิปไตย (Democracy) เผด็จการ (Dictator) แบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism)  สังคมนิยม (Socialism)  คอมมิวนิสต์ (Communism)    หรือมาร์กซิสม์ (Marxism) หรือสังคมปฏิวัติ (Socialist Revolution) ส่วนลัทธิเศรษฐกิจได้แก่ทุนนิยม (Capitalism) พาณิชย์นิยม (Mercantilism) เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Liberalism) เศรษฐกิจสังคมนิยม (Socialism)
(ดู Agricultural Revolution)

การปฎิวัติอุตสาหกรรม, การปฎิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง, การปฎิวัติอุตสาหกรรม คือ, การปฎิวัติอุตสาหกรรม ความหมาย, การปฎิวัติอุตสาหกรรม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu