ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ หมายถึง, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ คือ, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ความหมาย, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

          สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ อักษรย่อว่า "สมภช" ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Federation of National Film Association of Thailand" ใช้อักษรย่อว่า "FNFAT" 

          การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพ ที่กระจัดกระจายอยู่ในวงการ ดังนั้น จึงได้มีการรวมกลุ่มกันระหว่างบุคคลในวงการภาพยนตร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของความ คิดเห็น การพัฒนา การดำรงไว้ ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งชาติ และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงภาพยนตร์ให้มีการเติบโตยิ่งขึ้นมั่นคงสืบไป

          โดยมี 11 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการในสาขาผู้อำนวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขาผู้จัดจำหน่าย สาขาผู้กำกับ สาขาดารา - นักแสดง สาขาทีมงานสร้าง สาขานักพากย์ สาขาแลป สาขาผู้สื่อข่าวบันเทิง สาขานักวิชาการภาพยนตร์ สาขาผู้ผลิตและจำหน่ายวีดีทัศน์ โดยมีคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ เข้ามาบริหารจัดการองค์กร ให้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

          การรวมตัวของคนในวงการวิชาชีพเป็นสมาคมฯ นั้น เพราะการรวมพลัง การตั้งมั่นที่จะผลักดันภาพยนตร์ไทยก้าวไกล สู่สากลได้สำเร็จ ด้วยความเข้าใจอันดีระหว่างกันของบุคคลในวงการภาพยนตร์ เป็นความร่วมมือที่เป็นความหวังของอนาคตภาพยนตร์ไทยมากขึ้น ในอันที่จะสร้างศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับวงการภาพยนตร์ไทยให้เข้มแข็ง และกำกับดูแลกันเองได้ในระดับมาตรฐานสากลนายกสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

นายกสมาคมสมาพันธ์ ในแต่ละสมัย มีดังนี้

1. นายไพจิตร ศุภวารี
    เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2534 - 2537

2. นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์
    เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2538 - 2541

3. นายคมน์ อรรฆเดช
    เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2542 - 2545

4. นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ(ลาออก)
    เป็นนายกสมาคม ปี 2546 - 2549

5. นายชัยวัฒน์ ทวีวงศ์แสงทอง
 เป็นนายกสมาคม ปี 2549 - ปัจจุบันวัตถุประสงค์สมาคม

สมาคมไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านภาพยนตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเลิศทางด้านภาพยนตร์

          2.เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างสมาคมกับรัฐบาลองค์กรภายนอก ที่เกี่ยวข้อง และนานาประเทศ

          3.เพื่อดำรงรักษาและพัฒนาศิลปะ, ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

          4. เป็นศูนย์รวมข่าวสารข้อมูล เกี่ยวกับภาพยนตร์ ส่งเสริมและบริการให้คำปรึกษา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ แก่ผู้ประกอบอาชีพภาพยนตร์และประชาชนทั่วไป

          5.ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนากฏหมายภาพยนตร์ร่วมกับรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความก้าวหน้า ให้แก่งานด้านนี้มากยิ่งขึ้น

          6. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด เพื่อเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันและไม่มีนโยบายหรือเจตนาหาผลกำไรแบ่งปันกัน

          7.มีนโยบายต่อต้านและปราบปรามผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทุกรูปแบบ อย่างจริงจัง

          8.มีนโยบายกู้ยืมเงิน มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดกิจกรรมของสมาคมสมาพันธ์ภาพยนยนตร์แห่งชาติกิจกรรมหลัก

         สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ  มีสองกิจกรรมหลัก คือ งานประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ(รางวัลสุพรรณหงส์) ซึ่งเป็นการประกวดภายในประเทศ และ งานมหกรรมภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นงานประกวดระดับชาติ

ที่มา www.thainationalfilm.com


สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ หมายถึง, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ คือ, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ความหมาย, สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu