ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 หมายถึง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 คือ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 ความหมาย, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  ตอนที่1

มีทฤษฏีมากมาย  นิยามความหมายของ Software Engineering  ในแง่มุมต่างๆไว้  ซึ่งอาจพอยกตัวอย่างได้ดังนี้

 -  เป็นการศึกษาแขนงหนึ่งในเรื่องของหลักการและกรรมวิธีสำหรับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ ซอฟต์แวร์ 

 -  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาดำเนินการบำรุงรักษาโปรแกรมเหล่านั้น

-   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะเกี่ยวกับการสร้างตามหลักการทางวิศวกรรมและวิธีการเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ประหยัดที่สุด(เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด) และสามารถทำงานได้จริง

-  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับวิธีการการผลิตซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นไปถึง วิธีการสร้างโดยรวมเทคนิควิธีการหลากหลายวิธีกาเข้าไปในการผลิตซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นมา Software Process คืออะไร ?

  คือกระบวนการที่ทำการพัฒนา Software ให้ประสบผลสำเร็จ แบ่งเป็น 4Process ใหญ่ๆ
- Specification – เป็นกระบวนการกำหนดคุณสมบัติของ software ที่พัฒนา - Development – เป็นขั้นตอนการพัฒนา software - Validation – เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของ software ให้ตรงกับความต้องการ - Evolution – เป็นกระบวนการทำให้ software มีวิวัฒนาการ เป็นการปรับเปลี่ยนเพิ่มสิ่งดีๆเข้ามาและเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่จำเป็นออกไป ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีหรือตามความต้องการของผู้ใช้   Software Process Model คืออะไร ? คือแบบจำลองของกระบวนการการพัฒนา software ของ 4 ขั้นตอนที่กล่าวมา เราสามารถเขียนเป็นแผนภูมิหรือรูปภาพที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายซึ่งจะเป็นแล้วแต่มุมมองของผู้ทำการพัฒนา มุมมองที่น่าสนใจ
1. Work Flow - เป็นการให้ความสำคัญกับลำดับการทำงานเป็นหลัก ว่าจะทำงานโปรเซสอะไรก่อนหลัง
2. Data Flow – เป็นการให้ความสนใจกับข้อมูลเป็นหลัก ( นิยมใช้ DFDในการเขียน )
3. Role / Action – เป็นการสนใจว่าใคร ทำหน้าที่อะไรบ้าง , ก่อนหรือหลังหรือพร้อมกัน วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา - Waterfall Model – เป็นการทำงานเหมือนน้ำตกเป็นขั้นๆลงมา - Evolution Model – เป็นการทำไปปรับปรุงไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆ - Formal Transformation Model – เป็นการพัฒนาอย่างเป็นทางการและเข้มงวด มีการวัดผลที่ชัดเจนและรัดกุม ส่วนใหญ่ใช้กับงานความปลอดภัยที่สำคัญ มีผลกระทบที่รุนแรง เช่น software ควบคุมการจราจรทางอากาศ , software ที่ใช้ติดตามอัตราการหายใจของคนไข้ - Reusable Object Model – เป็นการพัฒนาเป็นชิ้นย่อยๆ โดยแต่ละชิ้นมีการออกแบบที่กว้างพอให้นำไปใช้ใหม่ในภายหลังได้

Software คืออะไร ?

  - คือ คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่รวมถึง Documentation - Software ถูกพัฒนาขึ้นมา 2 ลักษณะ - Customize software – เป็น Software ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ภายในองค์กร - Generic software – เป็น Software ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อขาย - Generic sw. มุมมองในการสร้างจะถูกเผื่อเอาไว้หมด แต่ Customize sw. จะทำเฉพาะที่ต้องการเท่านั้น - เช่น ระบบบัญชี ถ้าเราจะพัฒนาขึ้นมาใช้ในองค์กร เราจะพัฒนาขึ้นมาเท่าที่ระบบบัญชีในบริษัทใช้เท่านั้น แต่ตรงข้ามถ้าพัฒนาเพื่อขาย เราต้องพิจารณาให้กว้างมากกว่า ว่าถ้าเกิดกรณีอื่นๆจะเป็นไงบ้าง ทำให้ Software 2 ตัวนี้มีความต่างกันมาก แต่ที่ต่างกันมากที่สุด คือ Requirement

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 หมายถึง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 คือ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 ความหมาย, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ตอนที่1 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu